Placement

KrF-Brosvik går for Hemsedal

Fylkesleiar og 1. kandidat for KrF, Trude Brosvik, er klar på at Hemsedal, i tillegg til Haukeli, må veljast som hovedveg mellom Vestlandet og Austlandet i region Vest.

Ho vil lokka ungdomane heim att

Gunhild Berge Stang (V) meiner det grøne skiftet vil gjera fornybarfylket Sogn og Fjordane veldig attraktivt som tilflyttingsfylke.

Nøgd med Kvalen

Stine Sandvik stiller til val som 4. kandidat for Høgre i Luster.

Innsamling av klede til flyktningar tek heilt av

Det som startar som ein privat førespurnad til venner om å bidra, har no ført til ein innsamlingsaksjon med mål om å senda 500 kilo klede i løpet av ei veke til flyktningane som kjem til Hellas.

Potensial i pærer

– Den norske pære-produksjonen dekkjer mindre enn ei veke av det norske pæreforbruket. Resten blir importert, seier Jens Terje Hammervoll, dagleg leiar i Sognefrukt.