Nyhende

To Esso-stasjonar letta for tobakk same natta

To Esso-stasjonar raida same natta. På Hafslo og Hermansverk har brotsmenn gjort reint bord for tobakk natta til i går. Dei har kome seg unna med verdiar for mellom 70 og 100.000 kroner. Stasjonen på Hermansverk erobra dei like godt med sleggje og vinkelslipar.

Ferja dundra i fjøresteinane

Kaklande japanarar og kinesarar virra rundt i påvente av smellet mot fjøresteinane. Sindige nordmenn måtte få dei til å setje seg ned, før Svanøy dundra på grunn. Berre sekundar frå å knuse både naustet og båten som hamna under ferja. – Utruleg spennande, vi var ikkje redde i det heile teke, svara Vivien Chu, etter at Lærdal hadde trekt dei av grunnen og buksert Svanøy til kai.

Jerven har teke minst 30 lam

Jerven er i gang med herjingane sine i saueflokkane. Førebels er det konstatert at jerven har teke 30 lam. Tapstala vil venteleg stige utover hausten.

Heider til gamle heltar

[] «All privat motorvognkjøring er forbudt fra klokken 12.00 i dag. Erhvervsmessig kjøring efter politiets bestemmelser. All rutekøring må innskrenkes så meget som overhode mulig».

Første stikk til Veitastrond

I går gjorde drivkreftene bak Kaldakari-prosjektet opp status for prøveprosjektet med helikopterturar i fjellområda kring den etter kvart så vidgjetne fjelltoppen.

Prestegarden i Jostedalen kan seljast

Endeleg ser det ut for at bygdelaget i Jostedalen får viljen sin. Medan styrtrike Opplyningsvesenets fond har stritta imot, har Kyrkjedepartementet no teke ei førebels avgjerd. Jostedal prestegard kan seljast.

Nytt sjansen

På rassikringskonferansen på Hermansverk, i regi av aksjonsgruppa for sikring av RV 55 Sogndal- Leikanger, kom det klar tale frå vegdirektøren.

Døypt med heimabrygg

Varaordføraren i Vik kommune døypte «Nordstjernen» med ekte, heimelaga kornøl – godt heimabrygg med andre ord. Dermed stod Erik Lidal (Sp) for ein aldri så liten verdenspremiere laurdag.

Kaldakari dreg turistskip til Sogndal

Kaldakari-effekten uteblir ikkje. Som eit direkte resultat av prosjektet har Bennet lagt opp til anløp av tre cruiseskip i Sogndal neste sommar.

Attraktive bustader på sal

To statseigde, attraktive bustader med strandtomt kan koma på sal i kommunen. Det gjeld fylkesmannsbustaden og politimeisterbustaden.

Nybakt mor skremd midtfjords

Liaros skapte seg rebelsk 20 meter frå fjøsdøra, rømde frå den fire dagar kalven, bykste tre gjerde og stakk til fjords.

Toårig landbruksfagleg utdanning for vaksne i Sogn og Fjordane

I eit samarbeid mellom Bygdefolkets Studieforbund (BSF), Mo og Jølster i vidaregåande skule og Landbruksavdelinga hos fylkesmannen, vert det i haust tilbode eit toårig kurs i landbruksfag på VK 1 VK 2 nivå, ei nyskaping innan landbruksutdanning.

Toårig landbruksfagleg utdanning for vaksne i Sogn og Fjordane

I eit samarbeid mellom Bygdefolkets Studieforbund (BSF), Mo og Jølster i vidaregåande skule og Landbruksavdelinga hos fylkesmannen, vert det i haust tilbode eit toårig kurs i landbruksfag på VK 1 VK 2 nivå, ei nyskaping innan landbruksutdanning.

Toårig landbruksfagleg utdanning for vaksne i Sogn og Fjordane

I eit samarbeid mellom Bygdefolkets Studieforbund (BSF), Mo og Jølster i vidaregåande skule og Landbruksavdelinga hos fylkesmannen, vert det i haust tilbode eit toårig kurs i landbruksfag på VK 1 VK 2 nivå, ei nyskaping innan landbruksutdanning.

Siste sjanse for Fjøra

Det har klabba godt for Fjøra i det siste, og det gjer at laget har plassert seg under nedrykksstreken. Men alt håp er ikkje ute.

Hugin må vente

Årdalsstova får truleg ikkje dispensasjon frå plan og bygningslova til bruk av tredje etasje til lydstudio og kontor. dette fordi bygningen i dag ikkje tilfredsstiller forskriftene til branntrygg bygning.Eigaren av Årdalsstova skal fullsprinkle bygningen som vil gje ei teknisk god løysing når det gjeld branntryggleik, men dette vil fyrst skje om to år.

Årdalsstova får truleg ikkje dispensasjon frå plan og bygningslova til bruk av tredje etasje til lydstudio og kontor. dette fordi bygningen i dag ikkje tilfredsstiller forskriftene til branntrygg bygning.Eigaren av Årdalsstova skal fullsprinkle bygningen som vil gje ei teknisk god løysing når det gjeld branntryggleik, men dette vil fyrst skje om to år.

Årdalsstova får truleg ikkje dispensasjon frå plan og bygningslova til bruk av tredje etasje til lydstudio og kontor. dette fordi bygningen i dag ikkje tilfredsstiller forskriftene til branntrygg bygning.Eigaren av Årdalsstova skal fullsprinkle bygningen som vil gje ei teknisk god løysing når det gjeld branntryggleik, men dette vil fyrst skje om to år.

test

skjdt ajg nhv fj bvc h ,gnbvn v