Nyhende

Hugin må vente

Årdalsstova får truleg ikkje dispensasjon frå plan og bygningslova til bruk av tredje etasje til lydstudio og kontor. dette fordi bygningen i dag ikkje tilfredsstiller forskriftene til branntrygg bygning.Eigaren av Årdalsstova skal fullsprinkle bygningen som vil gje ei teknisk god løysing når det gjeld branntryggleik, men dette vil fyrst skje om to år.

Årdalsstova får truleg ikkje dispensasjon frå plan og bygningslova til bruk av tredje etasje til lydstudio og kontor. dette fordi bygningen i dag ikkje tilfredsstiller forskriftene til branntrygg bygning.Eigaren av Årdalsstova skal fullsprinkle bygningen som vil gje ei teknisk god løysing når det gjeld branntryggleik, men dette vil fyrst skje om to år.

Årdalsstova får truleg ikkje dispensasjon frå plan og bygningslova til bruk av tredje etasje til lydstudio og kontor. dette fordi bygningen i dag ikkje tilfredsstiller forskriftene til branntrygg bygning.Eigaren av Årdalsstova skal fullsprinkle bygningen som vil gje ei teknisk god løysing når det gjeld branntryggleik, men dette vil fyrst skje om to år.

test

skjdt ajg nhv fj bvc h ,gnbvn v

Kjempekveite i Sværefjorden

Det var litt av ein fangst pompel og pilt fekk då dei drog opp garnet sitt i går. Ei kveite på 120 kom opp frå djupna.

Trudde på lensmannen- ikkje på vitna

Ein sogning i 50-åra er i Ytre Sogn heradsrett dømt til å betala ei bot på 2.000 kroner for å ha køyrt bil utan førarkort. I tillegg må sogningen ut med 1.000 kroner i sakskostnader.

Forlangar folkevald styring og kontroll

I sitt framlegg til høyringsfråsegn til Regional Helseplan Helseregion Vest understrekar regiondirektør Eivind Helleland behovet for høg akuttmedisinsk kompetanse ved sjukehuset i Lærdal. Han strekar og sterkt under behovet for folkevald styring og kontroll av dei avgjerder som no skal fattast med forankring i dette plandokumentet.

Hugin må vente

Årdalsstova får truleg ikkje dispensasjon frå plan og bygningslova til bruk av tredje etasje til lydstudio og kontor. dette fordi bygningen i dag ikkje tilfredsstiller forskriftene til branntrygg bygning

Dansekveld i Vikjahalli

Hausten er atter komen, og det er tid for innandørsaktivitetar. Danseklubben startar oppatt etter sumaren, og til helga samlast me i Vikjahalli.

50 øre?

Regjeringen signaliserer 50 øre literen i redusert bensinavgift. Det er definitivt positivt at regjeringen lytter til velgerne og bileiernes organisasjoner. NAF er glad for at bensinavgiften endelig er årsak til politisk bikkjeslagsmål om velgernes gunst. Med dagens oljepris tilføres statskassen hver uke over 2000 millioner mer enn budsjettert.

Skotføter som fortener fleire tilskodarar

Tilsaman har Kurt Mørkøre og Tommy Øren laga 32 seriemål for Sogndal så langt i årets sesong. Det er over halvparten av dei 60 SIL er bokført med. Aldri har a-laget laga fleire mål. Likevel er publikumstilstrøyminga for dårleg. Det prøver Mr. Sogndal, Svein Bakke no å gjere noko med.

– Avslørande verdisyn

– Påstanden om at lønna på Stortinget er for låg til at mange vel ei karriere i rikspolitikken, seier meir om Framstegspartiet sitt verdisyn enn det peiker på eit reelt problem.

Kulturelt jenteparty

Måndag er det duka for jenteparty i Kulturhuset i Sogndal. Då kjem nemleg Riksteatret med kassasuksessen Det store Angreshowet, ein kritikarrost kabaret med blant andre Liv Steen på plakaten.

Tilsette i Sogn Avis:

Namn: Stilling: Telefon: SENTRALBORD 57656000 REDAKSJON Vaktsjef 99082381 ANNONSEAVDELING Jan Inge Fardal Redaktør 91310274 Eli Grotle Redaksjonssjef 91336692 Eirik Thue Journalist 95945712 Terje Eggum Journalist 90579936 Sigrid Svartefoss Journalist 91337640 Kai Martin Brekke Journalist 97145866 Morten Sortland Journalist 97532194 Jan Egil Fimreite Journalist 95025306 Mariann Skau Nettansvarleg 97617650 Gunnar Kleven Journalist 91884118 Renate Sæle Journalist 90783435 Kjell Eldegard Journalist 90041615 Keth Øren Journalist 99082779 Hanne Stedje Journalist 99461283 Endre Romøren Sportsjournalist 95870621 Ekspedisjon/Markedsavd. Kari Linde Sentralbord/Annonsemottak 91752836 Odd Reksnes Marknadssjef 95758559 Leif Johannes Lunde Marknadsrådgjevar 48959898 Ørjan Talle Marknadskonsulent 95759013 Håvard Nesbø Marknadskonsulent 90247594 Jane Torgersen Abonnement 91728493 Administrasjon/Rekneskap Gro Elisabeth Dvergedal Personalsjef 91783567 Jon Husabø Produksjonsleiar 91308911 Ivar Henjum Disponent 97099750 Ingvald A. Husabø Teknisk sjef Postadresse: Sogn Avis Postboks 3 6861 Leikanger Besøksadresse: Riverdalen 5 6863 Leikanger