Nyhende

Prishopp på straum

Årdølene vil få ein vesentleg høgare straumrekning enn dei er vande med dersom kommunestyret godkjenner prispåslaget frå formannskapet på budsjettmøtet i desember.

Hjerneorm i sju sauebuskapar

Det er påvist hjerneorm i sju sauebuskapar i området Kaupangerskogen. Smitta er påvist på 30 dyr så langt, og fleire dyr er avliva eller slakta.

Ny kanalbrann

Ein ny brann i ein kanal på karbonverket førte til omfattande utslepp torsdag morgon.

Fjøra rasar mot Førde

Fjøra sin Tore Evensen har takka ja til å spela for Førde komande sesong, men har skrive kontrakt med Fjøra ut sesongen 2002.

Ikkje sjukemeld på grunn av løn

– Eg er nett komen heim att til bygda og les i SA at eg skal vera sjukemeld som eit resultat av den store lønsskilnaden mellom kommunelegane.

Promilledømte bør ikkje vera ansvarlege for ølsal

LEIKANGER. Personar med promilledom bør ikkje bli godkjende som ansvarlege for salsløyve for øl i butikkar. Etter det SA kjenner til skal det i Sogn likevel vera eit døme der både den ansvarlege og stedfortredaren har promilledommar.

Sluttstrek for ungdomslagsmidlane

Midlane etter det nedlagde Tangen Ungdomslag skal gå til den kunstnarlege utsmykkinga av torget på Årdalstangen. Dette slo formannskapet fast på møtet tysdag.

Utfordrar Stortinget

Legg fram «Vestlandspakke» til 50 milliardar LEIKANGER: Dei fire Vestlandsfylka er på transport-offensiven. No utfordrar dei Stortinget gjennom ein Vestnorsk transportkonferanse i Oslo kommande måndag, der politikarane vert presentert for ein Vestlandspakke som viser behov for investeringar på 50 milliardar kroner.

Skal vinne 2. divisjon

Vik er sterke nok til å vinne 2. divisjon. – Men vi er ikkje mange nok til at opprykk er interessant, seier assistenttrenar Geir Inge Seim.

Telenor fall for Sofie si teikning

Dersom 12 år gamle Sofie Klemetzen er miljøsjef i Aurland kommune om 100 år vonar ho at naturen framleis er rein og innbydande, og at biltrafikken ikkje er større enn no. Sofie sin teikning skal pryde framsida av 2001-utgåva av telefonkatalogen Ditt Distrikt i Sogn.

Nytt debattforum

Nytt debattforum for Sogn og Fjordane No har du fått eit nytt debattforum for Sogn og Fjordane der du kan gje uttrykk for meininga di. Avisene Firda, Sogn Avis og Firdaposten har gått saman om eit felles diskusjonsforum