Nyhende

Dobbel Lotto-lukke for Hans Agnar

Han vann toppvinsten i Lotto, ikkje berre ein, men to gonger i helga, Hans Agnar Natvik frå Årdal. – Eg hadde ein femvekers kupong som eg visste var i ferd med å gå ut. Den tok eg ein gong til, i tilfelle det vart litt premie på han, seier Natvik til Sogn Avis.

Luster Turlag vil attskape Fuglesteg

Luster Turlag har takka ja til oppgåva med å byggja opp att det store steinhuset på Fuglesteg. I løpet av få år kan Fuglesteg såleis koma med på DNT sitt kart over hytter medlemene fritt kan nytta. Men først må det skaffast mykje pengar, og gjerast mykje dugnad.

Rik fotoskatt fram i lyset att

Dette er eitt av fleire blinkskot som fylkesarkivet har fått hand om. Smakebitar frå ei rik fotosamling frå Balestrand skal no visast fram.

Byt ut Ringstad med Navarsete

Sjølv om det er dei som vil meine det er uryddig å nekte Jorunn Ringstad den førsteplassen ho ønskjer å få att på Senterpartiet si stortingsliste, er det nok av dei Senterpartimedlemmene som meiner det vil vera eit rettare val å satsa på den framstormande stjerna Liv Signe Navarsete.

Kunstnaren Eikaas tek Gjest Baardsen i forsvar

I ein omfattande artikkel i Sogn Avis tek kunstnaren Stig Eikaas (biletet) i dag Gjest Baardsen kraftig i forsvar. Og spør - retorisk - om Erling Gjelsvik si bok har vore eit bestillingsverk retta mot det gode borgarskap. Som har behov for «eksemplariske» fiendebilete for å rettferdiggjere eigne grumsete forteiingar.

Kviga Fløyma i lause lufta

Plutseleg sette Fløyma av stad frå eigaren sin, Per Kvam, braste gjennom taket på pumpehuset og ned i den sju meter djupe brønnen.

Skimisjonæren som ville vekkja ungdomen

I Holmenkollen står ein statue og i Luster står ein minnestein. Henrik Angell er skipioneren som nesten alle har gløymt. Berre ikkje i Montenegro. Der er han nasjonalhelt.

Tunnelfest med mykje smell - og litt Kjell

AURLAND. Eit heidundrande festfyrverkeri sette punktum for ein eventyrleg dag som starta i Lærdal og vart avslutta i Aurland. Det var tussar og troll, nisser og dverger, huldrer og hekser. Og så bautaen av sjølvaste TunnelKjell.

Lagnadstid for ekspressbåten

Etter at Lærdalstunnelen opna måndag vil det ikkje gå lang tid før ferja på Nærøyfjorden er gløymt av dei som lever etter omgrepet tid er pengar. Det gjeld i praksis folk flest, som vil lovprisa framsteget, og konstatere at utviklinga har gått eit steg i rett leid.

Hydro inn på teppet

Representantar frå Hydro Årdal måtte fredag inn på teppet til SFT for ei utgreiing om støvproblema ved fabrikkanlegga i bygda.

Reiste ut med ferje kom att i tunnelen

På ferjedekk ut, i tunnelen attende, slik blei måndagen og tysdagen for fem rutinerte sjåførar. Dei skulle bli dei siste i sitt slag til å rulla i land frå ferja i Gudvangen.

Festdag på Håbakken

Om lag 4000 frammøtte og fint haustver laga ei skikkeleg flott ramme rundt opninga av Lærdalstunnelen i går. Og sjølve seremonien stod i stil med resten, vegkontoret hadde då og lagt nær ein million i potten for å få til eit skikkeleg arrangement.