Nyhende

Innstilling, vilje og tru

Desse tre punkta står sentralt når landslagstrenar i ishockey, Leif Boork, skal utvikla spelarar.

SIL vurderer Julian-erstattar

Julian Johnsson sitt beinbrot er ein lei strek i rekninga for SIL. Så lei at klubben vurderer å handle inn ein erstattar.

Svenskane vann – og neste år kjem Liverpool og Leeds

Rhonny Nilsson (42) sitt svenske lag, Samsung Digitall, var suverene i årets veteranturnering. Den tidlegare SIL-strategen fleipa på banketten om at han ønskjer seg betre motstand neste år. Og det ønskje blir nok oppfylt.

Minner kyrkje-Blix

«Av kjærlighet til kunsten han gjenreiste dette Guds hus». Slik lyder teksten på loket over grava til Peter Andreas Blix (1831-1901). Onsdag 31. januar er 100-års dagen for Blix sin død.

Sognejenter skreiv seg til stilpremie

Klasse 9B på Aurland ungdomsskule kan skilte med minst to elevar som er spesielt flinke til å skrive stil. Det er ikkje daglegdags at to elevar i same klasse når opp i skrivekonkurransen som fylkesfråhaldsrådet i fylket arrangerer kvart år. I år skjedde det.

Talet på jevrar må ned

– Talet på rovdyr må ned. Dei må gjera noko elles vil ingen driva med sau. Det er minst fem jervar i området vårt.

Dyr avtale er null verdt

Kjedene gjev blaffen i sogningane sine frukthagar. Den bitre sanninga kom for alvor på bordet under medlemsmøtet i Gartnerhallen torsdag. Stadig fleire ser det skrikande mistilhøvet under den dyrekjøpte salsavtala med grossistleddet.

Sogn svarteper i den norske frukthausten

I galopperande omfang tek frukta frå Sogn rake vegen til fabrikken. Førsteklasses pære og eple blir styrt unna konsumbruk og køyrd til press. – Produsentane i Sogn blir brukt som marknadsregulator, seier Sjur Huke frå Leikanger.

Refsar kommunen for manglande kunnskapar

«Etter vårt syn avdekkar prosessen rundt handsamninga av spelemiddelsøknadene vesentlege kunnskapsmanglar i den kommunale administrasjonen. Dette gjeld særleg kunnskapar kring forskrifter og regleverk frå sentrale myndigheiter».

Ny Tyin-konsesjon

Regjeringa gav i går Hydro konsesjon til bygging av eit nytt Tyin Kraftverk. Regjeringa vedtok samstundes at det skal opprettast eit næringsfond på 41 millionar kroner. Av dette får Årdal 13 og Luster kommune seks millionar.

Sviket mot fruktdyrkarane

I desse «kugalskapstider» er norskprodusert kjøt meir etterspurd enn nokon gong nede på kontinentet. Spesielt tyskarane skal vere «ville» etter kjøtvarer frå dyr som har beita i norske fjell. Smittefrie.

Aslaug, Klara og Anna flytta i kollektiv

Tre damer i alderen 85 til 89 år har heimen sin i kjellaren på Velferdssenteret. – Du kan nok kalle det eit kollektiv, seier Anna Stenehjem (89). Ho deler kjøken og bad med Klara Svedal (87) og Aslaug Hildeskor (85), men gjer det klart at damene ikkje kranglar om korkje oppvask eller anna reingjering.

Einsamt liv som alpinist for Helge-Øystein

Helge-Øystein Feigum er den einaste aktive alpinutøvaren over 14 år att i Sogndal. Med den snøfattige vinteren vert det ein del styrketrening, og då sler han seg ofte i lag med ein kamerat som trenar langrenn. No håpar Helge-Øystein at foreldre syner nok engasjement til at fleire unge kan byrja med alpint.

Slurv og dårleg kommunikasjon

– Når ein ikkje har tidsfristar på kor tid bygget skal vera ferdig, blir det slik, seier dugnadsansvarleg på Nessane, Helge Bakke. Han og resten av dugnadsgjengen er ikkje nøgde med korleis prosessen har gått føre under arbeidet med å byggja det nye sambrukshuset på Nessane.

Vil utvide bruk av spillvarmen

Årdal kommune ynskjer å nytte overskotsvarme frå metallverket i Øvre Årdal til meir enn idrettsanlegg. Kommunen startar i desse dagar eit utgreiingsarbeid med sikte på mogleg framtidig bruk av spillvarme som oppvarmingskjelde for helsehuset og samfunnshuset i Øvre Årdal.

Vil ha fleire på heiltid

Kommunen må auke stillingsprosenten i kommunale stillingar, og samstundes endre på noverande turnusordning. Dette framlegget vart samrøystes vedteke på årsmøtet til Årdal kommunale forening tysdag.