Nyhende

Moms eit massivt slag mot reiselivsnæringa

Momsreformen kan koma til å tyna reiselivet i Sogn og Fjordane. I Sogn har næringa ekstraordinære tyngsler frå før. No kjem sengemomsen på toppen av bompengar, ferjebillettar og rådyrt drivstoff. – Reiselivet har fått alle odds mot seg, seier Noralv Distad.

Tre av fem lækjarar i Årdal sluttar

I Årdal kommune er det i dag fem lækjarar i praksis. To av dei sluttar ved nyåret, medan ein forlet bygda i midten av januar. -Det kan verte tøft, seier helsesjef Jan Kopperud til Sogn Avis.

Lokkar med gunstig lån

Fresvik Produkt lokkar med 100.000 kroner rett i lomma til nye tilsette. Men suksessbedrifta stiller krav. Vedkommande må etablere seg i bygda.

Nedtur for reiselivet

Lekkasjane om moms på reiselivstenester vart stadfesta då regjeringa i går la fram utkastet til statsbudsjett.

To Esso-stasjonar letta for tobakk same natta

To Esso-stasjonar raida same natta. På Hafslo og Hermansverk har brotsmenn gjort reint bord for tobakk natta til i går. Dei har kome seg unna med verdiar for mellom 70 og 100.000 kroner. Stasjonen på Hermansverk erobra dei like godt med sleggje og vinkelslipar.

Ferja dundra i fjøresteinane

Kaklande japanarar og kinesarar virra rundt i påvente av smellet mot fjøresteinane. Sindige nordmenn måtte få dei til å setje seg ned, før Svanøy dundra på grunn. Berre sekundar frå å knuse både naustet og båten som hamna under ferja. – Utruleg spennande, vi var ikkje redde i det heile teke, svara Vivien Chu, etter at Lærdal hadde trekt dei av grunnen og buksert Svanøy til kai.

Jerven har teke minst 30 lam

Jerven er i gang med herjingane sine i saueflokkane. Førebels er det konstatert at jerven har teke 30 lam. Tapstala vil venteleg stige utover hausten.

Heider til gamle heltar

[] «All privat motorvognkjøring er forbudt fra klokken 12.00 i dag. Erhvervsmessig kjøring efter politiets bestemmelser. All rutekøring må innskrenkes så meget som overhode mulig».

Første stikk til Veitastrond

I går gjorde drivkreftene bak Kaldakari-prosjektet opp status for prøveprosjektet med helikopterturar i fjellområda kring den etter kvart så vidgjetne fjelltoppen.

Prestegarden i Jostedalen kan seljast

Endeleg ser det ut for at bygdelaget i Jostedalen får viljen sin. Medan styrtrike Opplyningsvesenets fond har stritta imot, har Kyrkjedepartementet no teke ei førebels avgjerd. Jostedal prestegard kan seljast.

Nytt sjansen

På rassikringskonferansen på Hermansverk, i regi av aksjonsgruppa for sikring av RV 55 Sogndal- Leikanger, kom det klar tale frå vegdirektøren.

Døypt med heimabrygg

Varaordføraren i Vik kommune døypte «Nordstjernen» med ekte, heimelaga kornøl – godt heimabrygg med andre ord. Dermed stod Erik Lidal (Sp) for ein aldri så liten verdenspremiere laurdag.

Kaldakari dreg turistskip til Sogndal

Kaldakari-effekten uteblir ikkje. Som eit direkte resultat av prosjektet har Bennet lagt opp til anløp av tre cruiseskip i Sogndal neste sommar.

Attraktive bustader på sal

To statseigde, attraktive bustader med strandtomt kan koma på sal i kommunen. Det gjeld fylkesmannsbustaden og politimeisterbustaden.

Nybakt mor skremd midtfjords

Liaros skapte seg rebelsk 20 meter frå fjøsdøra, rømde frå den fire dagar kalven, bykste tre gjerde og stakk til fjords.

Toårig landbruksfagleg utdanning for vaksne i Sogn og Fjordane

I eit samarbeid mellom Bygdefolkets Studieforbund (BSF), Mo og Jølster i vidaregåande skule og Landbruksavdelinga hos fylkesmannen, vert det i haust tilbode eit toårig kurs i landbruksfag på VK 1 VK 2 nivå, ei nyskaping innan landbruksutdanning.

Toårig landbruksfagleg utdanning for vaksne i Sogn og Fjordane

I eit samarbeid mellom Bygdefolkets Studieforbund (BSF), Mo og Jølster i vidaregåande skule og Landbruksavdelinga hos fylkesmannen, vert det i haust tilbode eit toårig kurs i landbruksfag på VK 1 VK 2 nivå, ei nyskaping innan landbruksutdanning.

Toårig landbruksfagleg utdanning for vaksne i Sogn og Fjordane

I eit samarbeid mellom Bygdefolkets Studieforbund (BSF), Mo og Jølster i vidaregåande skule og Landbruksavdelinga hos fylkesmannen, vert det i haust tilbode eit toårig kurs i landbruksfag på VK 1 VK 2 nivå, ei nyskaping innan landbruksutdanning.