Nyhende

Dame vann 5,4 millionar

Ei ensleg dame dame fra Sogn og Fjordane vann i går 5,4 millionar kroner i Viking Lotto. Loddet vart kjøpt i Lærdal.

Duo har funne tonen

Det står bra til med kjemien i den nye midtstopparduoen. Sindre Erstad (19) representerer det pur unge medan Phillip Apelstav (29) fyller opp med nødvendig rutine i årets Sogndal-utgåve.

Tek fri frå skulen for å jobba mot rasisme

På eige initiativ har Sogndal-russen bede seg fri frå skulen tysdag for at kvar elev skal tena inn 250 kroner til SOS Rasisme sitt arbeid. I tillegg til russen sin innsamlingsaksjon for SOS Rasisme – som vil vare heile våren – var det i går og i dag teaterframsyning ved skulen med nynazisme som hovudtema.

Satsar på IT, handel og reiseliv

IT, handel og reiseliv er Sogndal kommune sine satsingsområde dei komande fire åra. Det kom fram då næringsplanen for Sogndal kommune vart lagt fram for dei folkevalde på sist kommunestyremøte. Planen, som vart vedteken samrøystes omfattar 24 tiltak, og handlingsprogrammet skal rullerast kvart år.

Krev nye haldningar til prisen på matvarer

– og totalforbod mot kjøtimport frå EU SOGNDAL:– Det er uforståeleg at regjeringa ikkje tek steget fullt ut og innfører eit totalforbod mot import av kjøt frå Europa, seier Liv Signe Navarsete. Og no vil Sp sin fylkesleiar ha ein djuptgripande debatt om haldningar til billegprisjaget på mat.

– HSF treng større lokalt engasjement

Kan ikkje kvile på lauvbæra SOGNDAL:Dersom Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) skal utvikle seg vidare, er det nødvendig med eit langt større engasjement rundt høgskulen, både frå politikarar og næringsliv i fylket.

Forskarane gjer elva til eit stort laboratorium

Forskarar og politikarar har funne kvarandre i Lærdalselvi. Dei er samde om å bruka sju millionar kroner dei neste fire åra på å kjempa ned lakseparasitten med metall i pulverform. Det storstila prestisjeforsøket skal tilføra Villakssentret fagleg kompetanse.

Eit spennande prosjekt

Dersom vi skal kome nokon veg i kampen mot mobbing, stygg munnbruk og unødvendig mykje støy i klasseromma på skulane rundt om, må både elevar, lærarar - og foreldre - inn i biletet. Det har Farnes skule tydelegvis skjønt. Og ikkje berre det ; skulen har gjort noko med det.

Mange store musikknamn til Balejazz

Brazz Brothers, Poul Dissing, Silje Nergaard, Ketil Bjørnstad, Anneli Drecker, Nils Petter Molvær og Good Time Charlie. Dette er berre nokre av artistnamna som er på finne på årets Balejazz-program.

Brazz Brothers opnar Balejazzen

Trufaste og nye til Balejazz-vener kan gleda seg. Det er tungvektarar innan jazzen som blæs opp til eit skikkeleg musikalsk vårslepp.

Tilbyr fiks ferdig helsesenter

Prosess-Elektro A/S på Årdalstangen tilbyr kommunen å bygge eit helsesenter til kommunen. Senteret skal kunne romme alle aktuelle helsetenester og eit eventuelt trygdekontor. Prosjektet har ein prislapp på nær 30 millionar kroner.

Gjev opp forsøk med gardsformidling

Evalueringsrapporten ligg på bordet og fortel i klare ord at prosjekt gardsformidling aldri vart noko suksess. Ordninga med tilskot til seljarar av gardsbruk, vert ikkje vidareført ut over prøveperioden. No vil Luster kommune sjå seg om etter andre verkemiddel i arbeidet med få folk attende til folketome gardar.

Formannskapet på line med fagforeiningane

Organisasjonsplan for pleie- og omsorgsteneste skal neste veke avgjerast i kommunestyret. I går gjekk formannskapet - mot ei røyst - inn for alternativ 3. Dagen før gjekk fleirtalet i utval for oppvekst og omsorg inn for ein modell som i hovudsak byggjer på alternativ 2.

– Ikkje vår hensikt å skade Rv 50

– Vår hensikt har aldri vore å skade Rv 50, men å vise at det ikkje er nokon bakdel å køyre austover over Lærdal, seier sekretæren i Stamvegutvalet, Arne Bang.

Studentane gir HSF TOPPKARAKTER

I ein klasse for seg saman med HiL SOGNDAL:Dei beste høgskulane slår ut universiteta. Og høgskulane i Sogn og Fjordane og på Lillehammer er best av dei beste. I ein eigen klasse for seg, faktisk.

Verdfull gransking for HSF

I går kunne Høgskulen i Sogn og Fjordane feire at studiestaden Sogndal igjen er kåra til ein av dei aller beste i heile landet. Ja - best av alle, faktisk - når det gjeld sosialt miljø. Ingen har det kjekkare på sin studieplass enn almennlærar og idrettsstudentane i Sogndal.

"Kjøp for 250 kroner, få premie på 60.000"

– Eg burde vel gå til politiet med det. Det er nesten så at dei skulle blitt tvungne til å betale, seier Gunnvor Hopen i Florø. Ho er ikkje åleine om å ha fått eit brev i posten frå eit firma som kallar seg Biotal.

Skal kjenne seg mindre isolerte

Heile 150 personar møtte fram på Folkehøgskulen då flyktningkonsulent Jan Ingar Nordheim inviterte til eit samkome mellom gamle og nye sogndøler. Målet med møtet var å få fortgang i integreringsprosessen for innvandrarar i Sogndal.

Skal få fart på næringslivet i kommunen

Luster Invest skipa GAUPNE: – Målsetjinga med Luster Invest er å vere eit kompetansesenter for verksemder i kommunen innan felt som IT, marknadsføring og bedriftsrådgjeving. I tillegg ønskjer me å investere i eksisterande verksemder, samt å delta i nyetableringar i Luster kommune.