Nyhende

Vil bli Miss Latvia

Evja Berzina frå Latvia har sommarjobb på Jostedalen camping. Til hausten satsar ho på å bli Miss Latvia i heimlandet sitt.

Jan overvakar vegane

Jan Erikstad er ein av tre på kontoret i Lærdal som overvakar kva som skjer i trafikken.

- Eg kjenner kommunen godt

Damene glimrar med sitt fråvær i toppen av listene til kommunevalet i Årdal, der det store spørsmålet er om Aleksander Øren Heen og Senterpartiet kan følgja opp valresultatet frå 2015. Her er dagens ordførarkandidat - frå Årdal.

Elevane strøymer til folkehøgskulen

Folkehøgskule er i vinden som aldri før, og inspektør Paul Hough kan melda om eit stort antal søkjarar til Sogndal folkehøgskule for det nye skuleåret.

Sel vafler og saft i sommarvarmen

Anna Instefjord Brekken og Kine Madeleine Mørch-Nilsen sel vafler, saft og klede til inntekt for Redd Barna utanfor Skak-Nils-bui på Hermansverk.

- Toler godt å kvila ei tid framover

Tomrommet etter dei to tinghusa toler godt å kvila ei tid framover, seier leiar av Systrond sogelag, Knut Henning Grepstad, og appellerer til kommunen om å tenkja nøye gjennom kva dette arealet fortener. Sogelagsleiaren og systrendingen med fartstid i fylkeskommunal forvaltning sidan sist på 70-talet er oppteken av at det frigjorte området blir disponert til ålmentas beste.