Nyhende

Det blir ikkje lærarstreik

Fagorganisasjonane Unio og Akademikerne blei samde med arbeidsgjevarsida KS under meklinga i kommuneoppgjeret. Med det er lærarstreiken avvergja.

- Skadeverk å splitta opp ei slik samling

- Å dela opp denne samlinga er nesten som skadeverk å rekna, seier Lars K. Hansen, som assisterer Kristian Otterskred med å berga båtmotorsamlinga i Vik frå kommunal verkelyst.