Siste Nytt

Ber rådmannen ha dialog med eigaren

Rådmannen i Sogndal skal prøva finna ei løysing på saka grunneigaren Britt Hovland Selseng har reist om kvar Fjordstien burde gått over eigedomane hennar.

Skulane deltek i NM i klima

Nesten alle dei vidaregåande skulane i fylket har meldt seg på noregsmeisterskapen i klima i januar 2020. Målet er at elevar og lærarar skal sjå klimaeffekten av personlege handlingar.

Oppgraderer to tunnelar

To mindre fylkesvegtunnelar i Sogn skal få ny og betre vatn- og frostsikring, Oppdraget er alt lyst ut.