Årdal

Meir idrett på timeplanen

Nytt programfag skal lokka fleire utanbygds elevar til Årdal vidaregåande skule. Det skal eit spleiselag syta for.

Topp med tomgods

Denne gjengen tykkjer tomgods er tipptopp. Snart bankar dei på ei dør nær deg.

Solide tal for Hydro

Trass i to store straumutfall i 2016, enda Hydro i Årdal opp med eit resultat på 305 millionar kroner før renter og skatt

Den glade vandraren

Globetrottaren Gunvor Nordås (78) går i bresjen for folkehelse og fellesskap.

Milliardfond kan bli sett på spel

- Dersom dei framforhandla fondsmidlane i eit framtidig storfylke blant anna skal nyttast til drift i Sogn og Fjordane, kan det setja heile avtalen på spel.

Fekk gehør for gebyr

årdal: Datatilsynet ville gje ein kvart million kroner i bot - Årdal kommune slepp med 50.000.

Tid for tunnelvask

Bilistar må rekna med ventetid dersom dei skal gjennom fleire av tunnelane i Indre Sogn dei komande dagane.

Stigande alu-prisar

Prisen på aluminium på metallbørsen i London har synt ein stigande tendens dei siste månadene. Fredag nærma prisen seg 1.900 dollar tonnet.

Tok attval

Marie-Helene Hollevik Brandsdal tok attval som leiar på årsmøtet til Årdal Arbeidaarparti måndag kveld.

Inn på førstelaget

Etter nokre kampar for andrelaget til Oppsal i starten av sesongen, er Rebecca Brun Steinheim frå Årdal no inne i varmen på eliteserielaget.

Har landa stor jobb

Selskapet Prosess-Elektro i Årdal leverte i går over eit fullstendig maskinsikra anlegg til karbonverket på Årdalstangen.