Vik

Her starta eventyret

Det høyrest utruleg ut, men noko så enkelt som ein staur medverka sterkt til den største bedriftssuksessen i Vik.

Her er færre sjuke

– Imponerande låge tal her i fylket, meiner Tore Torsnes, direktør for Nav Sogn og Fjordane.

Hyppigare frekvens

Konkurransegrunnlaget for drift av to riksvegferjesamband for Indre Sogn er lagt ut.