Folkemøte med markering av Verdsdagen i lindrande behandling

Stad: Høgskulen auditoriet Josten
Dato: 18. oktober 2018
Arrangør: Kreftkoordinator Sogndal, Helse Førde og Kompetansesenteret i lindrande behandling Helseregion Vest
E-post: marthe.hauge.aase@helse-forde.no
Vi inviterer til temakveld der vi set fokus på korleis det er å møte alvorleg sjukdom i nær familie, og kva møte med alvorleg sjukdom gjer med oss menneske.
Vi ynskjer å syne at det er "lys i mørket", og at du betyr noko også når du vert ramma av alvorleg sjukdom.
Kvelden er open for alle og det vert musikalsk innslag, samt enkel bevertning.

Sogn Avis er ei dagsavis som kjem ut i Leikanger i Sogn og Fjordane.

Ansvarleg redaktør: Jan Inge Fardal

Redaktørplakaten

  • Riverdalen 5
  • 6863 Leikanger
  • Tipstelefon: 990 82 381
  • SMS: SOtips til 1982