Ap-politikar meiner det har vore lite edruelege planar for losjehuset: – Me har vore edru heile vegen, svarar tidlegare ordførar

Kommunestyret i Lærdal vedtok torsdag å leggja losjehustomta ut for sal. Men ikkje utan debatt.