Anonyme skuldingar: Ingen i kommunen kan gå inn i saka no

Av

Verken rådmann, tenesteleiar eller noverande ordførar vil kommentera saka, og tidlegare ordførar Distad konstaterer at dette er familien si framstilling.