Anonyme skuldingar går på helsa laus for heile familien

Av

– Målet må vera å ta knekken på oss.