Amlavegen er uegna som vegutløysing for eit eventuelt byggjefelt i Løypet- Nygjerdet

Av