Ambulansetenesta brukar lenger tid på oppdraga sine på grunn av smittefaren: – Me må gjera dei tiltaka me kan

Stian Sægrov, sjef for ambulansetenesta i Helse Førde, seier at dei har færre oppdrag om dagen, men at dei samstundes må bruka litt lenger tid på grunn av smittefaren.