Alle søkjarane til rådmannsjobb i Lærdal vil vera anonyme: – Litt uventa

Lærdal kommune har fått seks søkjarar til den ledige rådmannsjobben. Ingen av dei vil ha namnet sitt offentleggjort.