Tidlegare i april var beskjeden at alle idrett- og kulturarrangement som ikkje kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem menneske, vil vera forbode fram til 15. juni. Dette forbodet er no forleng til 1. september.

- Når det gjeld avgjerda for arrangemet for færre enn 500 menneske, skal denne koma tordag i neste veka, seier kulturministren på pressekonferansen.