Aktor bad om 30 dagars fengsel – retten sa nei og gav ti til

30 dagar var for mildt, var konklusjonen.