VENTETID: Spesialsjukepleiar i smittevern Aina Helland og kollegaene ved Lærdal sjukehus er godt budde på  storinnrykk av koronapasientar. Ingen av dei veit kva våren vil bringa – men dei er klare til å ta i mot det som kjem.
Hanne Stedje

Aina og kollegaene har stille, spesielle dagar på sjukehuset: – Det kjem noko godt ut av det

Dei veit ikkje kva framtida bringar. Men dei er godt budde, uansett kva som kjem.
Publisert