Å legge opp til å halde ope møte i sluttfasen av ein reguleringsplanprosess er å snu alt på hovudet og ein får ikkje ein reell eller aktiv medverknad

Av