Urovekkjande og fortvilande

LEIAR Me likar å tru at når alt går gale, når det verst tenkjelege skjer og det finst openberre grunnar for at det gjekk slik, så gjer dei ansvarlege styresmakter det som står i deira makt...

Bommar med språkkritikk

LEIAR Fem år etter at Lerum-konsernet lanserte safta ZERoh! har NRK lokka fram Språkrådet for å kritisera språkbruken rundt dette produktet. Faktum er at Lerum sidan 2013 har marknadsført...

Eit løft for yrkesfaga

LEIAR Lite er viktigare enn gode, konkrete førebilete og/eller døme når du skal rekruttera unge folk til noko. Det gjeld på alle område, på alle fagfelt. Men kanskje gjeld dette ekstra mykje,...

Eit viktig jenteprosjekt

LEIAR Du har garantert lese om det mange gonger før, men det blir ikkje mindre viktig av den grunn: me er ikkje flinke nok til å rekruttera kvinner til toppjobbar i dette fylket. Problemet -...

Kortreist og ferskt er best

LEIAR 19. oktober stengde Mattilsynet bakeriet Goman Rognaldsen i Lindås kommune. Spor etter skadedyr, mykje fluger, insekt og svært mangelfullt reinhald i store deler av produksjonslokalet...

Heilt håplause P-reglar

LEIAR Av og til høyrer me om ordningar, reglar og rutinar som er av ein slik karakter at du nesten ikkje trur det kan vera sant. At dette ikkje kan vera tilfelle i eit sopass ope,...

Nytt fylkeshus med dobla kapasitet

LEIAR Lokaldemokratiet skal styrkast, makta skal spreiast. Dette er hovudtesen frå dei som framsnakkar regionreforma. Det skulle forresten berre mangla. Kva skulle elles vera målet?...

Trafikkfelle i Ålkrysset

LEIAR I ein periode av året der det blir brukt store offentlege summar på å få folk i alle aldrar til å bruka refleks for å bli sett i haustmørket, presterer Statens vegvesen å mørkleggja...

Skremmande oppførsel

LEIAR Kva slags menneske er det som køyrer rundt med hagle i bilen og som, berre for moro skuld - skyt mot ein reinskalv som står eit ukjent tal meter unna? Me veit ikkje, men det er meir enn...

Bør ikkje vera tvil om ansvar

LEIAR I den eine enden av stadig meir allsidige og fine idrettsparken på Kaupanger ligg restar etter den gamle bossfyllinga på Kvednhushaugen framleis oppe i dagen. Men det er verre enn som...

Ap bør lesa ein gong til

I eit lesarinnlegg her i Sogn Avis i går stilte fleirtalet i Arbeidarpartiets kommunestyregruppe i Sogndal spørsmål om prosjektet gang - og sykkelveg mellom Bondeviki og Fardal er skuva ut i tid.

Reform med altfor lite innhald

Sist fredag presenterte omsider kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) den lenge etterlengta oppgåvefordelinga som, på alle måtar, var årsaka til og forklaringa på at regjeringa har funne det...

Aldri feil med

sunn fornuft

I alle samanhengar, også i forholdet lege-pasient, bør det vera heilt grunnleggjande med sunn fornuft. At det er noko som ligg i botn. Når det ikkje skjer, når skjemaveldet tek full kontroll, kan det gå så...

Luster for langt vekke

Det er ikkje spesielt merkeleg at innbyggjarar i Luster, og særleg dei som bur i Mørkridsdalen og Fortunsdalen, er skuffa over regjeringa. At dei føler seg gløymde, ja oversett av dei ansvarlege statsrådane...