Fjærland eit framifrå føredøme

LEIAR Få ting er betre og meir positive enn når bygdefolk, lokale foreiningar og ein kommune samarbeider for å løysa felles problem. Denne veka fekk me eit framifrå døme på dette under...

Provoserande

LEIAR Det har kome sterke reaksjonar frå fleire hald på konstituert vegdirektør Bjørne Grimsruds forslag om framtidig organiseringa av Statens vegvesen. No står det att å sjå om politikarane,...

Samarbeid mot smitte

LEIAR Ingen må tru at kampen mot Gyrodactylus salaris og eventuelle andre parasittar i norske lakseførande elvar, er vunnen ein gong for alle. Tvert i mot - mykje tyder på at både denne og...

Ei busslast til besvær

LESARINNLEGG 17. januar møtte ein buss med Arbeidarparti-medlemmar frå Sogndal opp på Villmarka i Leikanger for å få sin ordførarkandidat på topp.- ei mobilisering, seier nokon- klimavenleg, seier andre

Unødvendig motsegn

LEIAR Sjeldan har eitt enkelt prosjekt fått meir massiv oppslutnad enn planen om eit Vitensenter på Kaupanger. Frå alle kantar har det, med gode grunnar, kome inn både verbal og økonomisk...

Om å forstå ordførarrolla

LEIAR Når ein politikar ynskjer å bli ordførar for tredje periode på rad, bør det ikkje vera uklart for vedkomande kva rolla som den fremste folkevalde i kommunen medfører. Diverre har det...

Omtanke og medkjensle

LEIAR Dagen før Dagen, sjølvaste 17. mai, er det kjekt på kunna skriva ein leiar om solidaritet, fellesskap, inkludering og medkjensle i praksis. At alt dette er av det «kortreiste» slaget,...

Sunn skepsis til ny satsing

LEIAR Det nesten renn inn offentlege midlar til den nye hotellsatsinga på Harastølen. Totalt er det førebels snakk om rundt 13 millionar i tilskot og lån frå Kulturminnefondet, fylkeskommunen...

Fresvik må få ein sjanse

LEIAR Svært få, om nokon - vart overraska over at eit fleirtal i Vik formannskap sa nei til at det kan opprettast ein privatskule i Fresvik. Dette fleirtalet har for lengst bestemt seg for at...

Eit løft for heilårs-turismen

LEIAR Det er sjølvsagt kjekt for sogningar å lesa og høyra prosjektleiar for produkt- og innovasjonsavdelinga til Hurtigruten, Sigrid Mogård-Jansen, seier ho trur det kjem til å bli heilt...

- Det er dumt å kasta noko i naturen

LEIAR Frå alle kantar av landet kjem det inn rapportar om born og unge som engasjerer seg for å rydda opp i all ureininga. For me strør rundt oss med all slags avfall. Bileta frå fuglefjellet...

Viktig senter for Vestlandet

LEIAR Planane for eit Norsk frukt- og bærsenter på Leikanger er viktige for utvikling av næringa over heile Vestlandet. Difor er det gledeleg at planane får ein god og oppløftande velkomst...

Tom omsorg frå rik kommune

LEIAR 85 år gamle Karen Dalaker og familien hennar på Kaupanger er fortvila. Den viktige avtalen om to veker avlasting på helse- og omsorgssenteret fungerer ikkje som den skal. Heile poenget...

Kven står opp for høgskulen?

LEIAR Det som skjer i og med Nord universitet (NU) for tida, har fått alarmklokkene til å gå i ulike høgskulemiljø rundt om. Og særleg dei med ei leiing som stavrar rundt med...