Variasjonar over vogntog

LEIAR «Variasjonar over eit tema», er det noko som heiter. I denne samanheng er tema vogntog. Eller rettare sagt - utanlandske vogntog. Nok ein gong er det sett på dagsorden. Parat og...

Det er aldri for seint å snu..?

LEIAR Både på Fossetunet og Lerum Brygge ligg det føre planar som fortel kvar bustadveksten i regionsenteret vil koma. I løpet av få år vil det vera tilgang på langt over hundre nye husvære...

Satellitten Balestrand

LEIAR Eit par veker inne i det siste året som eigen kommune, ser me at Balestrand har takka ja til å bli ein satellitt. Og det har ingenting med plasseringa i nye Sogndal kommune å gjera.

På tide med større ansvar

LEIAR Fram til og med 2016 fekk Bokbyen i Fjærland eit lite - men avgjerande viktig og årleg driftstilskot frå Kulturrådet. Det siste året var dette tilskotet kome opp i vel 350.000 kroner.

Ein forståeleg Simas-skepsis

LEIAR Dei folkevalde i Aurland vil ikkje - utan vidare - gje det interkommunale selskapet Simas høve til nesten dobla låneramma, frå 65 millionar til 120 millionar kroner. Aurlendingane sa...

Ny runde om hjorteplaga

LEIAR I lang tid har mange huseigarar på Kaupanger vore plaga av hjort. Hjort som meir eller mindre invaderer eigedomane deira og som herjar med busker og planter. Lokalbefolkninga har gjort...

Imponerande beredskap

LEIAR Norsk helsevesen, både nasjonalt og lokalt får, og av og til med rette, både kritikk og kjeft frå misnøgde brukarar og pårørande. Me skal ikkje stikka under stol at det har kome enkelte...

Nye rundar om Posten

LEIAR 2019 blir eit spennande og viktig år av fleire grunnar og for mange grupper i det norske samfunnet. Og ikkje minst for dei som likar å lesa papiraviser fleire gonger i veka. Men kanskje...

Ein kamp vel verd å kjempa

LEIAR 81 år gamle Per Ingar Sviggums kamp mot det kommunale legebyråkratiet i heimkommunen, kan få konsekvensar for alle andre som i framtida må fornya førarkortet på grunn av høg...

Det hastar litt no, Sogndal

LEIAR Så er me i gang med det siste året Sogn og Fjordane er eit eige fylke og Sogndal, Balestrand og Leikanger er eigne kommunar. Dette heng saman på fleire måtar, men i den første veka i...

Eit fornuftig nyårsynskje

LEIAR Ein av dei siste dagane før jul kom ei av dei mest fornuftige avgjerdene me har registrert frå Vegdirektoratet på lang tid. Det handlar om gigantplanane om ein ferjefri kyststamveg...

Ein verdig prisvinnar

LEIAR Noko av det kjekkaste me driv med i lokalavisa er å kåra Årets sogning, eller som me formelt kallar det - deler ut Årets heiderspris her i Sogn. Det har me gjort kvart år sidan 2001,...

Det er trong for to hallar

LEIAR Ein ting er dei fleste i Sogndal samde om: Det trengst meir hallkapasitet i regionsenteret. Der stoppar tilsynelatande semja. For det har kome planar om to forskjellige hallar. Det kan...

Ikkje full julefred

LEIAR Når me no går inn i den nest siste jule- og nyårshelga som eige fylke her i Sogn og Fjordane, så må me - diverre - konstatera at det er eit stykke att til alt er fryd og gaman i det som...

Nytt håp for gamle hotell

LEIAR Nok ein gong blir det eigarskifte for lokale hotellperler som Tørvis i Marifjøra og Mundal i Fjærland. 15. januar tek ekteparet Marianne og Halstein Sjølie over hotella etter at...