Feilkopling frå Sogn Avis

I Sogn Avis 11.07.19 freistar avisa å gje eit oversyn over kva tidlegare arbeidsmiljøproblem har kosta Sogndal kommune og dei andre eigarkommunane. Først av alt så er det viktig å understreke at dei kostnadar som går på Arbeidsmiljøspesialistane sin...

Distad er alt for defensiv

Sist veke vart fleire media kontakta på grunn av ein dramatisk episode i Flåm. Ein turist fall og slo hovudet kraftig i asfalten. Ifølgje tipsarane vart det ringt 113, medan turisten låg og blødde kraftig frå...

Set sluttstrek for mareritt

12 år etter at marerittet starta, kan Vik og dei sju andre terrakommunane endeleg ta farvel med Terra-skandalen. Dei store investeringane i spareprodukta som var tilrettelagt gjennom Terra Securities, har...

Kåre Lerum: - Me må tora å tenkja mykje større

Svaret til meg frå Ingvar Åberge i Sogn Avis 22. juni 2019 forstod eg ikkje mykje av. Ei tunnelløysing mellom Vetlefjorden og Fjærland vil gjera Nye Sogndal kommune landfast, - det vil og ei bru Dragsvik-Tenningane samt tunnel Tenningane-Verkaneset...

Vegen vidare for vegvesenet

Så bestemte samferdselsstatsråd Jon Georg Dale frå Sunnmøre seg for korleis Statens vegvesen skal sjå ut i framtida. Me kan trygt slå fast at avgjerda fekk ei blanda mottaking i vår region generelt, og i...

Positivt for heile regionen

Sogndal kommune er i ein uttale positiv til at det blir etablert ein ny tannklinikk på Fosshaugane Campus. Det er viktig og det er bra. For dette er planar som innbyggjarar i heile Sogn bør vera positive...

Responstida bør lovfestast

Landslaget for hjarte og lungesjuke (LHL) og Ambulanseforbundet i Delta krev i fellesskap at det blir lovfesta responstid for ambulansetenesta her i landet. Det er diverre alt som tyder på at det er heilt...

Debatt

Jesus ville flagget for Pride

LESARINNLEGG Sogn Avis-spaltisten Randi Førsund hevder at jeg synser, at mitt forrige innlegg i beste fall var preget av fravær av grunnleggende fakta. Og hun hever ytringsfriheten, som om den er truet bare fordi hun får et...

Tvilsam lukking av møte

LEIAR Folkevalde bør generelt ikkje debattera viktige saker utan at allmenta kan vera til stades. Sist torsdag lukka fellesnemnda for nye Sogndal kommune møtet då dei skulle orienterast om...

Eit langt steg rette vegen

LEIAR Frå og med 2022 skal ekspressbåtruta mellom Bergen og Flåm køyrast sju månader i året. Vedtaket i samferdselsutvalet betyr at det skal liggja inne eit anbodskrav om at denne dagruta frå...

Svar til Kåre Lerum

LESARINNLEGG 3. juni skriv Kåre Lerum om kva han ville ha satsa på i nye Sogndal.

Ein verkeleg stor dag

LEIAR Ingen, som har vore ofte i Indre Sogn dei siste 30 åra, trur at dette har kome lett og av seg sjølv. Tvert imot - det er mot mange odds, på mange måtar som sjansane for at Ludwig...