Deponi, Vik og Vestland

LEIAR Det har kome mange reaksjonar etter at eit sokalla ekspertutval kom med eit framlegg som peika på Jordalsnuten i Gudvangen som eitt av fire aktuelle alternativ for eit nytt nasjonalt...

Rein bløff eller berre strategi?

LEIAR Både statsminister Erna Solberg og ikkje minst kommunalminister Monica Mæland bør ta dei meldingane som no kjem frå Vestland på det største alvor. Når både nyvald fylkesordførar frå Sp...

Cruisenæring og turistskatt

LEIAR Frå mange kantar kjem det forsterka krav om at cruisenæringa må reduserast. Seinast sist torsdag skreiv BT på leiarplass at norsk reiseliv bør satsa på turisme som gir låge utslepp og...

Alvorlege tal om mobbing

LEIAR Det er alvorleg når femten prosent av ungdomane i Lærdal rapporterte om mobbing i 2017. Og det er grunn til å lytta og handla når 16 år gamle Inger-Johanne Kaardal seier at...

Viktig dom om trugsmål

LEIAR Det kan gå hardt føre seg i det offentlege ordskiftet, både i redaktørstyrte media og ikkje minst i sosiale media. Her kan det vera like gale og like hardt klima i alle...

Nytt rådhus må avklarast

LEIAR Formannskapet i nye Sogndal har sett prosjektrådmann Odd Arve Rakstad i sving med å greia ut kva den nye storkommunen skal satsa på som rådhus. Det er ei viktig oppgåve, og det hastar...

Stolar på Stadheim

LEIAR I ei konseptvalutgreiing (KVU) for fengselsvesenet på Vestlandet, er - utruleg nok - nedlegging av Vik fengsel eitt av alternativa. Når me skriv utruleg nok, så skuldast det alle...

Regionrådets rolle og framtida

LEIAR Kampen om posisjonane i det framtidige Vestland spissar seg til. Både Sunnfjord og Sogn kom bra ut av nominasjonsprosessen før valet av det nye fylkestinget. Begge regionane er såleis...

Ligg unna verdsarva

LEIAR Av alle idiotiske og håplause forslag me har høyrt, tronar det om å fylla den 937 meter høge Jordalsnuten med giftige avfallsstoff nær toppen. Berre det å koma på ideen om å bruka eit...

Alvorleg uro for villfisken

LEIAR Forskar Ulrich Pulg er sterkt uroa for framtida til alt som heiter villfisk i elvane som renn ut i Sognefjorden. Noko må gjerast og det raskt, seier han. Og då må alle krefter og...

Viktig siger og signal

I vinter stod årdalsjenta Pia Høl (22) fram med si historie i Sogn Avis etter å ha blitt utsett for grov seksuell trakassering via sosiale media. Då hadde ho bite tenna saman gjennom fleire år med netthets og...

Meir enn berre pengar

LEIAR Den fem kilometer lange strekninga Øye-Eidsbru på E16 over Filefjell skulle etter planen ha vore ferdigstilt og opna i vår.

Overmodent for verdsarvsenter

LEIAR I år er det 40 år sidan Urnes stavkyrkje fekk verdsarvstatus. Då kom mellomalderkyrkja på den eksklusive UNESCO-lista saman med Bryggen i Bergen.

Ei svært god investering

LEIAR I går var det 25 år sidan Fjærlandsvegen opna. Det var eit jubileum utan pomp og prakt. Men vegen er ikkje mindre viktig for det.