Bergen og land - hand i hand

LEIAR No er det klart kven me har valt til å ta oss inn i nye Vestland. Det blir litt av ein jobb for dei folkevalde. Og den blir krevjande. Men me likar måten Bergens Tidende tok tak i...

Ap fekk nett som fortent

LEIAR «Katastrofetal for Sogndal Ap». Det var tittelen på eit oppslag i Sogn Avis laurdag 1. juni. Bakgrunnen var ei meiningsmåling frå InFact som gav partiet stusslege 18,2 prosent.

Historiske val

LEIAR Så er dagen komen, og det er ikkje kva som helst slags dag. Kommune- og fylkestingsval har me hatt mange gonger før, men det er første gongen me skal velja nokon til å ta styringa i...

Vy-tilbod utan nokon garanti

LEIAR Johan Nes frå Årdal trudde han gjorde eit klokt val då han bestemte seg for å testa den nye buss- og togkombinasjonen til Vy mellom Bergen og Sogndal. Den gong ei - Nes var ståande att...

Fjærland heile året rundt

LEIAR Når dei to oppgraderte og omdøypte hurtigruteskipa MS Otto Sverdrup og MS Eirik Raude startar dei første ekspedisjonscruisa frå Bergen i januar 2021, startar også ei ny tidsrekning i...

Ein fornuftig realitetssjekk

LEIAR Politikarane i Vik har år ut og år inn jobba for ein tunnel gjennom Vikafjellet - og berre den. Dermed har vikjene sin kontakt nordover i fylket nærmast stått på staden kvil. Ingen kan...

Viktig symbol i studentbygda

LEIAR Først, og viktigast - gjorde Studentsamskipnaden på Vestlandet vedtak om at Studenthuset Meieriet skal leva vidare i sentrum av Sogndal. No er studentikonet frå midten av 90-talet...

Urovekkjande stilt om barnevernet

LEIAR «Barnevern har vore eit ikkje-tema i valkampen i nye Sogndal. Det er utruleg. Heilt utruleg». Slik startar Georg Arnestad ei oppdatering på Facebook. Og sjølvsagt har han rett. Det er...

Eit meir lokalt sjukehus

LEIAR I kjølvatnet av kampen for fødeavdeling og akuttilbod, har mange kanskje sett på Lærdal sjukehus som ein stad der du får deg ei nye hofte eller eit nytt kne. Punktum.

Om å lytta til lokalkjende

LEIAR I diverse «reglar», som Fjellvettsreglane til dømes, blir det løfta opp og fram kor viktig det er å lytta til dei lokalkjende. Dei som kjenner tilhøva best. Slik er det ikkje i Statens...

Lokale saker på dagsorden

LEIAR To veker før valet er endeleg viktige lokale saker sett på dagsorden. Kanskje kan fokuset på bompengar og vindmøller tonast noko ned til fordel for desse viktige...

Gledeleg og viktig for yrkesfaga

LEIAR Det nyttar å seia frå, det nyttar å engasjera seg. Det må vera konklusjonen etter det som har skjedd på Årdal vidaregåande skule det siste året.

Ein alvorleg tankevekkjar

LEIAR Sist måndag vart ein polsk mann i 40-åra arrestert under ein felles aksjon mellom politiet og Arbeidstilsynet i Fresvik. Mannen er sikta for menneskehandel og for å ha utnytta polske...

Vanskeleg å få fyr i Vestland

LEIAR Valkampen er godt i gang, lesarinnlegg haglar både på nett og papir - men noko manglar. Kvar er engasjementet for Vestland her i Sogn og Fjordane? Kven bryr seg? Og endå verre - er det...