Må ryddast i eige reir

LEIAR Parkeringsetaten i Sogndal får verkeleg passet sitt på påskrive i ein tilsynsrapport utført av ei faggruppe i Statens vegvesen.

Enkelt, men komplisert

LEIAR Forskarar fryktar mangedobling i talet på stengde vegar grunna klimaendringane. Ei løysing vil vera å satsa stort på førebygging.

Satsing med respekt

LEIAR Like over nyår kunne me i Sogn Avis presentera to gladsaker frå lengst vest i den nye storkommunen Sogndal.

Ei viktig løyving

LEIAR Eldsjelene i Indre Ofredals vener har fått ein kvart million kroner av formannskapet til tilsetjing av ein prosjektleiar for vidare framdrift i restaureringsarbeidet på det unike...

Realistisk, skremande og nyttig

LEIAR Spenningsfilmen «Tunnelen», som hadde premiere landet over 1. juledag, har på fåe veker blitt sett av meir enn 100.000 personar (tal frå 3.januar).

Ferje-frustrasjon

LEIAR Ferjeåret har ikkje starta heilt bra i det indre fjordbassenget. Ny operatør og nytt system er på plass, men det stemninga er bokstaveleg tala ikkje heilt på topp verken hjå reisande...

Mot all sunn fornuft

LEIAR Laurdag kunne Sogn Avis fortelja om dei to samdriftene på Hove i Vik som før jul ikkje hadde anna val enn å tømma 49.000 liter mjølk rett i sluket.

Tenk heilskap

LEIAR Nye krav gjer at bosbrenningsanlegget på Geithus står i fare for å bli lagt ned i 2022. Det er dårleg miljøpolitikk. Alternativet her er å frakta avfallet over lange avstandar, noko som...

Takk for meg

LEIAR Dette er den siste leiaren som er ført i pennen av underteikna. Det har vore ei stor ære å få lov til å bruka denne viktige plattforma til å setja søkjelys på små og store saker i og for regionen. Eg både håpar og trur at dette...

Framtida for høgskulane

LEIAR Avdelingsdirektør og tidlegare prorektor og studiesjef for Høgskulen i Sogn og Fjordane, Terje Bjelle har laga ein rapport om stoda for den desentraliserte høgskuleutdanninga her i...

Vikafjell + tunnel = Vestland

LEIAR Me har aldri lagt skjul på at me - før regionreforma vart pressa gjennom utan at folket vart spurde, meir eller mindre hadde skrinlagt ein tunnel gjennom Vikafjellet i overskodeleg...

Framleis ein del å læra

LEIAR Ei av dei mest oppsiktsvekkjande sakene i Sogn mot slutten av fjoråret, var det som etterkvart fekk namnet «Jannike-saka» på Kaupanger. Like før jul fekk saka ei slags avklaring, men...

Sogndal litt mot straumen

LEIAR Me noterer, med stor undring at nyleg avtroppa ordførar i Gaular kommune, Mathias Råheim frå regjeringspartiet Høgre, ifølgje NRK Vestland karakteriserer det som «ganske dramatisk» at...

Eit par tankar om klimaet

LEIAR I starten på den første heile arbeidsveka i det nye året, er det uråd å ikkje tenkja på og meina noko om klima, vêr og miljø. Tenk til dømes på Fresvik, som gjekk inn i det nye året...

Eit viktig råd for regionen

LEIAR: Når «vestlandets storavis» - Bergens Tidende - i si første utgåve i 2020 brukar to sider i papirutgåva på å kåra dei største fotballtalenta i Hordaland, så seier det noko om kva...