Samarbeid er sett i spel

LEIAR Dersom du er oppteken av å ha eit godt forhold til naboane dine, kan det vera lurt å snakka gjennom dramatiske endringar og forslag før du set dei ut i livet. Dette burde også gjelda i...

Interessante spørsmål

LEIAR Er private abonnentar med på å subsidiera drift og investeringar i SIMAS sine dotterselskap? Dette er eitt av fleire interessante spørsmål som Erling Sønnerheim i Aurland har stilt som...

Rekninga må til Oslo

Talet på elektriske bilar er ikkje akkurat imponerande på våre kantar, men dei blir stadig meir synlege i trafikken. Dei første elektriske ferjene trafikkerer fjorden, og dei neste åra står me framfor ein...

Kampen for Leikanger

Det er solid mobilisering for framtida til kompetansen og arbeidsplassane som er etablerte hjå Statens vegvesen i Leikanger. Både frå fylkesutvalet, fellesnemnda for nye Sogndal og sist, men ikkje minst,...

Ei skikkeleg dritsak

LEIAR I løpet av den siste vinteren har Fjordstien i Sogndal vorte det alle har vona på, ei perle, eit smykke for regionsenteret. Ein tilvekst både for rekreasjon, trim og rein nyting av...

Viktige veker for yrkesfaga

LEIAR Det er både positive og sokalla utfordrande tendensar i søkjartala til dei vidaregåande skulane i dette siste halvåret Sogn og Fjordane eksisterer som eige fylke.

Parkeringsbot - og litt sunn fornuft

LEIAR Sogn Avis fortalde i går historia om balestrendingen Ingvar Åberges møte med parkeringsregimet i sitt nye kommunesenter. Det er fleire ting i den historia som utløyser fleire spørsmål...

Alvorleg for Fylkesmannen

LEIAR «Tolgasaken», der tre personar i Tolga kommune fekk verjemål mot sin vilje, opprørte mange. Først og fremst fordi ingen i det offentlege kontrollapparatet var i stand til å avdekke...

Helse Vest og informasjon

LEIAR For snart to veker sidan, tysdag den 26. februar, sende Helse Vest ut ei pressemelding om at dei frå og med 1. mars skulle slutta med å gje media opplysningar om helsetilstanden til...

Ein mangel på rolleforståing

LEIAR Tonen mellom administrativ og folkevald leiing, og dermed arbeidsmiljøet på rådhuset i Aurland, skal bli betre, les me. Det skulle berre mangla. Men det store spørsmålet er korleis i...

Kampen mot eit medisinsk klasseskilje

LEIAR «Staten bør sikra at alle får livreddande medisinar, uavhengig av eigen økonomi». Dette er bodskapen i ei fråsegn frå det første årsmøtet i Vestland Arbeidarparti. Sjeldan har ein...

Strengare krav for alle

LEIAR Sjøfartsdirektoratet har omsider innført strengare miljøkrav for all skipstrafikk i verdsarvområda. Her i Sogn gjeld dette for Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden. No er spørsmålet kva...

Merkevare frå Sogn

Leiar Ferskt og delikat på innhald, men pakka i nøytral emballasje, er ikkje det nok i massevis? Treng me også å vita opphavet til bær og frukt me handlar i butikken?

Siste runde om bassenget

LEIAR Det er visst ikkje ende på spørsmål som kan stillast til Årdal kommunes handtering av bassengsaka på Årdalstangen. Mykje tyder på at dette ikkje burde ha vore ei spesielt kontroversiell...

Vegen til vidare vekst

LEIAR For første gong sidan 2005 var det i fjor ein nedgang i folketalet i fleire fylke her i landet. Både Oppland, Finnmark, Telemark og - me hadde nær sagt - sjølvsagt Sogn og Fjordane...