Kritikkverdig handsaming

LEIAR For snart ti år sidan, i 2009 vart eit område i Ty i Aurland kommune lagt inn som eit framtidig bustadområde i kommunen sine planar. Først i 2016 vedtok kommunestyret ein...

Meiningslaus bruk av tid

LEIAR Det vantar ikkje på døme som provar at regionreforma, og då tenkjer me både på samanslåinga av kommunar og regionar, ikkje er spesielt godt greidd ut. Og at inndeling av både regionar...

Urovekkjande umusikalsk

LEIAR Denne veka fekk me endeleg ut kva kandidatar dei fleste politiske partia vil ha som sine listetoppar når kommunestyret i «nye» Sogndal skal veljast. Mykje verkar for å vera på stell,...

Turistskatt er å ta til fornuft

LEIAR Omsider har også Visit Sognefjord kome fram til at gjestene, dei tilreisande turistane, må vera med å betala det som det kostar å gjera norsk infrastruktur i stand til å ta imot alle...

For lite

lokalkjende

Sist veke landa ein luftambulanse midt på kunstgrasbana på Kreklingen stadion i Balestrand. Det er såpass spesielt og uvanleg at landinga vart tema i formannskapet nokre dagar etter. For det finst ingen,...

Ubegripeleg budsjettgrep

LEIAR Det første statsbudsjettet med Venstre i regjering er like trist lesnad for norske næringsmiddelprodusentar som det siste utan Venstre var for eitt år sidan. Og heilt spesielt trist for...

Litt is i magen, Fjærland

LEIAR For ei veke sidan fortalde Sogn Avis om stor lokal motstand mot det planlagde fjordsenteret Marheim og mot Hurtigruten sine planar om å gjera Fjærland til fast cruisehamn for sin...

Viktig dag for heile fylket

LEIAR Det har teke si tid, men tysdag vart endeleg ei avdeling av Statens Barnehus opna også her i fylket, i Førde. Politisjef Arne Johannessen, som har vore ein av dei verkeleg store og...

Reell frykt for struktur

LEIAR Ifølgje Firdaposten føler fleire av politikarane i Flora formannskap frykt for at Florø kan risikera å stå utan flyplass om ti år - dersom dei ikkje raskt får på plass ein plan for ei...

Gode grunnar for foreldreuro

LEIAR Det er avgjort heilt på sin plass at dei det gjeld stiller spørsmål når politikarar omdisponerer millionbeløp utan ei spesielt grundig saksførebuing eller utgreiing. Denne gongen...

Ein massiv motstand

LEIAR Ikkje fullt så kraftig som i Finnmark, men likevel -motstanden mot at Sogn og Fjordane slår seg saman med Hordaland er massiv her i fylket. Det syner ei meiningsmåling som Sentio har...

Nok å ta tak i, nye Sogndal

LEIAR Nye gatenamn og nytt felles kommunevåpen er dei minste utfordringane som ligg på fellesnemnda for nye Sogndal sitt bord. Ikkje for det - dette kan koma til å skapa debatt, det - men det...

Heia Ronny!

LEIAR Det betyr ikkje så reint lite når ein av dei mest populære P3-profilane verkeleg engasjerer seg i ei sak. Soleis all mogleg kred til Ronny Brede Aase når han syng ut mot den...

Nye regionar og bakrom

LEIAR Lokal forankring. Folkestyre. Fellesskap. Lokaldemokrati. Deltaking. Engasjement. Alt dette er viktige element i det samfunnet me har bygd opp i dette langstrekte landet - med så altfor...