Bli abonnent på Sogn Avis

 

 Me har 3 ulike abonnementstypar du kan velgja mellom -

men den første månaden får du for kr 50,- uansett kva abonnementstype du vel!   

Privatkundar kan bestille her:  

Sogn Avis Komplett       -  Både papir og digital tilgang, for kr 295,- pr månad 

Sogn Avis Digital+ helg  - Full digital tilgang pluss laurdagsavisa levert for kr 250,- pr månad

Sogn Avis Digital           - Full digital tilgang, både e-avis og nett, for kr 209,- pr månad. 

 

 

Har du spørsmål vedrørande abonnementa våre, så er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt på abonnement@sognavis.no eller ring 57656000, og velg abonnement.