26 vil ha ansvaret for å sikra høgskulen nye studentar: – Ei spennande stilling

19 kvinner og sju menn ynskjer leia arbeidet med å sikra studentar til høgskulen.