230 tilsette må leggja ned arbeidet: – Det kom brått på

Alle på Norsun har vore innstilt på å halda produksjonen i gang. No må 230 tilsette gå heim.