17 butikkar og etestader på kjøpesenteret har stengd dørene: – Omsetjinga gjekk ned 90 prosent på fire dagar

Butikkane på AMFI Sogningen blir hardt råka av koronakrisa.