168 sauer tekne av rovdyr i Sogn: – Spesielt ein plass, miste me om lag femti dyr til saman

I 2019 vart det utbetalt erstatning for 14 søyer og 98 lam tekne av rovdyr i Midtre og Indre Sogn, syner statistikken frå Miljødirektoratet.