Helse Førde melder at det onsdag onsdag 7. juli vart avdekt to nye smitta av 165 analyserte prøver

Prøvetakingskommunar for siste positive prøver er Stad og Sunnfjord.

I følgje Firda er begge dei smitta personar som er på feriebesøk i kommunane.