107 personar har meld seg til teneste for Helse Førde: – Veldig hyggjeleg