Sporty trio står sterkare saman

Portrett

Tuba skapte ein plass å høyra til

- Først no etter ti år har eg reflektert over potensialet mitt. Det er det migrasjon gjer med eit menneske. Du ser deg sjølv i ein ny kultur og må finna ein annan måte å leva på.

Reportasje

Berga liva etter dramatiske timar

7. januar 2018 har sett varige spor i kropp og sjel på syskena Sissel Kvåle Ulla (57)og Kjetil Kvåle (55) og deira ektefellar, Einar Ulla (59) og Aase Loftesnes (53).