MOT FATTIGDOM: Landsstyrerepresentantane fra Sogn og Fjordane SV, Vibeke Johnsen. Ho har no fått med seg Hege Lothe, som vart vald som direktevald representant til landsstyret på Landsmøtet. (Pressefoto)

Stiller klare krav til ny regjering

Partileiar Audun Lysbakken har heile partiet bak seg i å kaste dagens regjering. Til forhandlingar om ny regjering stiller SV fem krav.

Publisert 19.03.2017 kl. 20.00.

Det skriv SV i ei pressemelding etter landsmøtet i helga.


- Vi tek kampen mot ulikskap og fattigdom. Difor vil SV auke barnetrygda. Dette er eit viktig krav også for alle dei 1600 barna som lever i fattige familiar i Sogn og Fjordane, seier Vibeke Johnsen, fyrstekandidat til Stortinget.


 


 


Fleire lærarar

- I tillegg vil vi bekjempe farlige klimaendringar ved å gå frå olje til nullutslepp, vi vil ha fleire lærarar, ein profittfri velferd og vi vil støtte eit internasjonalt forbod mot atomvåpen, slår Vibeke Johnsen fast.


 


SV-landsmøtet seier nei til tvangssamanslåing av fylke og kommunar.  Ved eit nytt fleirtal etter valet vil SV nullstilla regjeringas regionreform.


- Vi vil også omgjere alle tvangssamanslåingar av kommunar som kommunestyre ynskjer omgjort, heiter det i pressemeldinga.


 


 


- Dette er er eit viktig vedtak for Sogn og Fjordane, saman med at SV slår fast at politireforma er ei sentraliseringsreform og vil gje mindre politi i nærmiljøet. SV vil difor reversere reforma, seier Vibeke Johnsen.


 


- SV går til val på svært god nynorskpolitikk og god landbrukspolitikk for Sogn og Fjordane og heile landet, seier Vibeke Johnsen.  


Les meir om: Siste Nytt Nyhende Politikk

Siste saker Gå til framsida