Støttar miljøvenlege bedrifter

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser igjen ut tilskot til miljøsertifisering av små og mellomstore bedrifter. Målet er å stimulera fleire til å verte miljøsertifiserte. Denne gongen er det 150 000 kroner som skal delast ut. Fristen for å søkje om tilskot er 20. oktober.

KAN SPARA: Klimakoordinator i Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Elisabeth Veivåg Helseth, mener dei fleste norske verksemder har eit stort potensiale til sparoing, både når det gjeld pengar og miljø.

KAN SPARA: Klimakoordinator i Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Elisabeth Veivåg Helseth, mener dei fleste norske verksemder har eit stort potensiale til sparoing, både når det gjeld pengar og miljø. (Foto: )

DEL

Verksemder som ønskjer å verte miljøsertifiserte, kan søkje om refusjon av inntil 50 prosent av sertifiseringskostnadene. Noko som svarar til eit maksimalt beløp på 20 000 kroner.

Totalt har 27 bedrifter i fylket fått midlar til sertifisering sidan oppretting av ordninga i november 2010. PGP AS, Gloppen Hotell, Henden Elektro AS og Innvik Fjordhotel er blant bedriftene som har fullført miljøsertifiseringa.

Mykje å spara

Verksemder som miljøsertifiserer seg må garantera at dei tek miljøansvar- og forbetring på alvor. Det kan veljast ulike sertifiseringsordningar alt etter kva type verksemd ein er, og kva ambisjonar ein har.

– Dei aller fleste norske verksemder har eit stort ikkje-utnytta potensial for sparing innanfor område som energi, papirbruk, avfallssortering, transportbruk og liknande. Ved å miljøsertifisere verksemda kan dei spare både miljøet og pengar, seier Elisabeth Veivåg Helseth, som er klimakoordinator i Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.

Halvparten av kommunane i Sogn og Fjordane er i dag medlem i Miljøfyrtårn-ordninga. Fleire andre vurderer eit slikt medlemskap.

Satsar på miljøfyrtårn

Fylkeskommunen bruker Miljøfyrtårn-ordninga aktivt. Fylkeshuset i Leikanger vart miljøfyrtårnsertifisert i desember 2009, og det er lagt opp til miljøfyrtårnsertifisering i resten av dei fylkeskommunale verksemdene også.

Eid vidaregåande skule er miljøfyrtårn. Hafstad vidaregåande skule og Sogn Jord- og Hagebrukskule starta arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering hausten 2011. Våren 2012 var det oppstart for miljøfyrtårnsertifisering ved Sogndal, Øyrane, Stryn, og Dale vidaregåande skule.

Artikkeltags