– Skuldast saltskader

Ekstremvêr kan ta knekken på furuskogen.

TRIST SYN: Grunneigar Jens Hauge synest det er eit trist syn at om lag heile beitemarka er fulla v døde einetre.

TRIST SYN: Grunneigar Jens Hauge synest det er eit trist syn at om lag heile beitemarka er fulla v døde einetre. (Foto: )

DEL

Klimaekspert Leif Hauge uttala til Sogn Avis i juni, at ham meinte kulde og uttørking var årsaka til den brune skogen i Lærdal. No kan det visa seg at orkanen Dagmar må ta skulda for at skogen døyr,

Saltskader

Forskarar fryktar no at skogen på Vestlandet ikkje taklar ei tid med fleire orkanar og ekstremvêr.

– Etter det eg har høyrt er det sannsynlegvis at dette skuldast saltskader etter den store stormen i vinter, kjend som Dagmar, seier skogforskar ved Norsk institutt for skog og landskap, Oddvar Skre, til TV2 sine heimesider.

Kan stryka med

Ein ser no på langtidsverknadene av herjingane som råka Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i romjula i fjor. Saltet har truleg skadd nåler og skot,

– Êin enkelt storm eit år er ikkje verre enn at treet kan komma seg att etter skaden, men dersom dette kjem attende kvart einaste år, kan det føra til at skogen stryk med, seier Skre til TV2.

Artikkeltags