Rapport refsa tidleg drifta av Dooria

– Det som skjedde med Dooria, er direkte tragisk. Dei hadde alle føresetnader for å lykkast, men gløymde den menneskelege dimensjonen i dette.

?Kunne ha gått: Dooria hadde alle føresetnader for å lykkast, meiner Kjell Alpers i konsulentselskapet Protec Innovation. Biletet er frå opninga av fabrikken der konserndirektør Knut Arild Løvdal Stauri på symbolsk vis føretek den offisielle opninga.

?Kunne ha gått: Dooria hadde alle føresetnader for å lykkast, meiner Kjell Alpers i konsulentselskapet Protec Innovation. Biletet er frå opninga av fabrikken der konserndirektør Knut Arild Løvdal Stauri på symbolsk vis føretek den offisielle opninga.

DEL

Det seier konsulent Kjell Alpers i Valcon AS. Alpers dreiv tidlegare selskapet Protec Innovation as som i 2008 utarbeidde ein rapport til styret i Dooria etter ein gjennomgang av fabrikken i Årdal. I den rapporten, som er skriven berre eit drygt halvår etter at fabrikken opna dørene, kjem Alpers med krass kritikk av måten Dooria vart driven på.

Menneske

– Eg var sopass krass i kritikken av den enkle grunn at det verka som om selskapet fullstendig hadde gløymt at det var menneske som skulle styra dette. Det var lagt mykje pengar og ressursar i denne etableringa. Men det var ikkje mykje hjelp i når det berre vart henta menneske frå smelteverket til Hydro som ikkje hadde føresetnader til å driva denne type produksjon i det heile teke. Opplæringsbehovet var sterkt undervurdert. Det var heilt naudsynt å få inn folk som hadde kompetanse for denne type produksjon i utgangspunktet.

Endra føresetnader

I rapporten går det likevel klart fram at føresetnadene som fabrikken vart bygd etter, ikkje kunne leggjast til grunn då ordremassen vart meir samansett enn det som var føresett.

I tillegg kom finanskrisa, noko som ikkje gjorde drifta lettare. Mikkel Sandvik, styreleiar då Dooria Årdal gjekk inn i 2011 og i dag administrerande direktør i Dooria AS, seier han ikkje kan seia noko om kva føresetnader som låg til grunn til Dooria vart etablert.

– Dei kjenner ikkje eg i detalj, då eg ikkje var ned i den prosessen. Det eg kan seia at då eg kom inn hausten 2010, gjekk fabrikken på ein tredjedel av kapasiteten den var bygd for. Det var ikkje lønsamt å driva med så låg produksjon. Me jobba i eitt år for å få ned kostnadene og auka volumet og brukte ein del pengar for å få til dette. Me var budde på å ha drift i heile 2011 med den innskotne kapitalen, men kapitalen var brukt opp alt etter første halvår.

Liv laga

Alpers meiner fabrikken i utgangspunktet var liv laga?

– Eg er heilt overtydd om at dersom dei hadde fått inn kompetente folk og driftige folk til å styra det heile, så var det ikkje andre dørfabrikkar som hadde betre føresetnader til å lykkast enn denne. Den interne logistikken var god med topp moderne utstyr og gode råvarer. Likevel fekk dei problem med kvalitet og reklamasjonar. Du kan ikkje levere dårleg kvalitet i ein marknad som Noreg og Norden, då har du ikkje livets rett.

Les meir om saka i papirutgåva eller på e-avisa.

Artikkeltags