– Pass på gardsreiskapa

Stadig fleire opplever tjuveri av gardsutstyr.

STEL UTSTYR: Politiet ser ikkje vekk ifrå at det kan vera snakk om ei ny trend.

STEL UTSTYR: Politiet ser ikkje vekk ifrå at det kan vera snakk om ei ny trend. (Foto: )

DEL

– Mykje trafikk passerer gardsbruka i Sogn om sommaren, og ofte ser ein verdifullt gardsutstyr stå lett tilgjengeleg, seier Arne Voll, informasjonsansvarleg i Gjensidige.

Selskapet har i år motteke fleire meldingar om tjuveri av gardsreiskap. Alt frå ATV’ar, vedmaskiner, plogar, harver og hengjarar har forsvunne, og det er snakk om store verdiar.

– Tida no er høgaktuell då dei fleste byrjar å bli ferdige med våronna, men kanskje ikkje har rukket å få all reiskapen heim til garden enda, seier Voll.

Ny trend

Forsikringsselskapet utelet ikkje at det kan vera ei ny trend og dreia seg om organisert kriminalitet

– Utstyret som blir stole er tungt, og ikkje noko ein tek med seg på impuls. Ein treng gaffel eller kran og ein stor bil for å få med seg slikt utstyr, påpeiker Voll.

–Må tena på det

Gjensidige trur tjuvegodset anten blir omsett som skrapjarn i Noreg eller ført ut av landet og seld.

– Me veit at dei som står bak tjuveria må tena på det på ein eller anna måte. Me er usikre på korleis, men det er inga hemmelegheit at stålprisen er høg, og slike tjuveri først har dukka opp dei siste åra, seier Voll.

Tjuveria har funne stad både på innlandet og på Jæren, men Gjensidige fryktar at bandane vil flytta til andre stader i landet, dersom det er snakk om organisert kriminalitet.

Artikkeltags