Kan velja barsel i Lærdal

Fødande i Indre Sogn kan velja å ha barseltida si ved Lærdal sjukehus. – Ei god løysing, meiner jordmødre.

BARSEL OG FØLJETENESTE: Kjellaug Fredly, ass. avdelingssjef ved Kvinneklinikken, Helse Førde, jordmødrene Sigrid Karin Lysne, Satu Miilunpohja Henell, Rigmor Chruickshank, føretakstillitsvald Bente Eikås i jordmordforeininga og avdelingssjef ved Kvinneklinikken Tom Guldhav har jobba fram den nye ordninga.

BARSEL OG FØLJETENESTE: Kjellaug Fredly, ass. avdelingssjef ved Kvinneklinikken, Helse Førde, jordmødrene Sigrid Karin Lysne, Satu Miilunpohja Henell, Rigmor Chruickshank, føretakstillitsvald Bente Eikås i jordmordforeininga og avdelingssjef ved Kvinneklinikken Tom Guldhav har jobba fram den nye ordninga. (Foto: )

DEL

Utgangspunktet var nedlegging av fødestova i Lærdal. Det tvinga lokale jordmødre, tiliitsvalde, verneteneste og brukarrepresentantar til å tenkja nytt om svangerskapstilbodet i indre Sogn.

Barsel i Lærdal

Den nye organiseringa, som truleg kjem i gong i mai, fører til at kvinner i Indre Sogn som har fødd i Førde eller på Voss får moglegheit til opphald ved sjukehuset i Lærdal i barselperioden.

– Me ser også føre oss at kvinnene kan vera i Lærdal på barsel i ein ventesituasjon, i påvente av fødsel der ein avklarer situasjonen. Dette gjer at kvinnene slepp ut på vegen att og blir transporterte mellom sjukehus og heim, seier Tom Guldhav, avdelingssjef ved Kvinneklinikken i Helse Førde.

Tysdag presenterte han planane for representantane frå kommunane i Indre Sogn.

Betaler føljeteneste

Kvinner med såkalla høgare risiko skal føda i Førde, medan lågriskofødande kan velja mellom Voss og Førde.

Frå før av er det ei følgeteneste for fødande i Luster, Leikanger og Sogndal. No blir også Årdal og Lærdal inkludert i dette tilbodet. Nytt er at Helse Førde vil dekka kostnadene kommunane har med ordninga.

– Me oppmodar kommunane til å bruka nokon av pengane dei sparer på at føretaket overtek vaktordninga inn i tilbodet til dei fødande, seier Guldhav.

Nøgde jordmødre

4,5 stillingar skal brukast til ordninga, i tillegg bidreg Årdal og Lærdal med sine jordmødre inn i senteret.

– Det gjer det mogleg å vera jordmor, bu i Sogn og ha ein interessant jobb. Dette vil verka rekrutterande, meiner avdelingssjefen og får støtte frå årdalsjordmor Rigmor Chruickshank.

– Innbakt hospitering på modersjukehuset Førde gjer dette attraktivt.

– Når me ikkje fekk fødestove måtte me gå for dette. Det er faktisk ganske unikt i Noreg å oppretta ei slik eining og det er spennande, seier jordmor Sigrid Karin Lysne.

Artikkeltags