Får jakta til jul

Seksten kommunar har ytra ønskje om å få utvida hjortejakta. Det har Fylkesmannen imøtekomme.

JAKT TIL JUL: 16 kommunar har fått innvilga ønskjet om utvida hjortejakt i haust.

JAKT TIL JUL: 16 kommunar har fått innvilga ønskjet om utvida hjortejakt i haust.

DEL

Fylkesmannen har motteke svar skriftleg eller munnleg frå 21 av 26 kommunar. 16 kommunar ønskjer utvida jakttid. Det får dei, fram til veslejulaftan.

– Me vil be kommunane om å informera jegerane i eigen kommune på høveleg vis, og gjerne peika på det ansvaret som ligg til jegerane no når jakta kan utøvast fram til 23.12. Spesielt dersom det oppstår ekstreme vêrtilhøve med t.d. mykje snø, må det utvisast stor aktsemd under jaktutøvinga. Den utvida jakta kan og gjera ettersøksarbeid meir krevjande grunna lite ljos, opplyser Fylkesmannen.

Det primære siktemålet med utvida hjortejakt er å redusera veksten i hjortebestanden generelt over store deler av fylket.

Artikkeltags