Etterlyser meir midlar

Marino J. Ask i turlaget meiner naturen er ein plass kor mange kan finna sin plass.

Marino J. Ask meiner dei fleste kan finne sin plass i naturen.

Marino J. Ask meiner dei fleste kan finne sin plass i naturen.

DEL

Torsdag skreiv Sogn Avis om ei ny undersøking om fysisk aktivitet, som viser at unge i aldersgruppa 11 og 13 år kjem dårleg ut både i ein nasjonalt og internasjonalt samanheng.

Marino J. Ask, styreleiar i Sogn og Fjordane turlag og landsstyremedlem i Den Norske Turistforening, ser fleire løysingar for å snu trenden.

– Det trengst små midlar for å gjere ein forskjell. Turlaget har til dømes greidd seg godt med inntekter frå medlemskontigenten, men med meir midlar kunne vi gjort endå meir, seier Ask.

Born og unge

Han fortel at nettopp born og unge er ei gruppe turlaget vil satsa endå meir på i framtida.

– Nyleg fekk me 200.000 kroner frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Desse pengane skal vi nytta til dette arbeidet. Blant anna skal vi tilsette ein person som skal jobbe tiltak retta mot born og unge, seier Ask.

Trass desse midlane skulle han ynskt det vart løyvd endå meir pengar til turlaget og andre organisasjonar som held på med friluftsaktivitetar.

– Eg meiner desse midlane kan kome både frå fylkeskommunal og nasjonalt hald. Næringslivet er også ein aktør som kan bidra her, seier Ask.

Naturglede

Han tykkjer det er vanskeleg å seia kvifor unge i Sogn og Fjordane kjem dårlegare ut enn andre i undersøkinga, men meiner naturen er ein plass kor dei aller fleste kan finne sin plass.

– For dagens unge er data og sosiale media ein veldig oppslukande aktivitet, som det nok kan vera vanskeleg å lausriva seg frå. Idretten er gode på konkurranse og skal vere det, men vi ser at naturen er ein plass kor mange kan finna sin plass og oppnå resultat. Ein 12-åring kan godt klara å padla kajakk på fjorden, og vil då oppleva meistring og gode naturopplevingar. Om borna vert tekne med ut i naturen frå tidleg alder, vil det leggja eit godt grunnlag for resten av livet. Ein ser eindel kanskje tek ein pause frå friluftsaktivitetar i ungdomstida, men at dei vil koma tilbake etterkvart som dei vert eldre, seier Ask.

Artikkeltags