Bautasteinen gror att

Bautasteinen som markerer slaget ved Fimreite er skilta som sjåverdigheit, men den er ikkje lett å finna.

UGRAS: Harald og Stein Nornes er omringa av ugras ved bautasteinen som markerer slaget ved Fimreite.

UGRAS: Harald og Stein Nornes er omringa av ugras ved bautasteinen som markerer slaget ved Fimreite. (Foto: )

DEL

– Her er det etablert eit område som det er venta at turistar skal nedom å sjå på, men som ikkje blir vedlikehalde, seier bonde, Harald Nornes.

– Skam

Ein humpete grusveg fører turistane ned mot sjøkanten og der ei attgrodd trapp leiar dei opp til bautasteinen. Stein Melvær Nornes, son til Harald, fortel at nokre av turistane endar opp i tunet til bøndene som bur i område, medan andre turistar snur og køyrer opp att på riksvegen.

– I følgje Sogndal kommune skal turistane parkera i Leirviki og gå ned til trappa, men då må det skiltast heile vegen ned, seier Stein, som har sett opp provisoriske skilt i Leirviki og ved trappegrinda for å hjelpa turistane.

– Her skulle det vore laga ein skikkeleg plan for område og vedlikehald, eit samarbeid mellom kommunen og grunneigarane, seier Harald Nornes.

– Ei løysing er at vegvesenet fjernar skiltet frå riksvegen, seier Harald.

Informasjon

– Det skulle vore eit informasjonsskilt ved steinen som fortel om slaget, seier Svein Jarle Holsæter, som eig grunnen steinen står på.

Holsæter har vore i kontakt med kommunen ved fleire høve.

– Eg har teke det opp med kommunen fleire gonger, og no ser det verkeleg ikkje fint ut, seier Holsæter.

– Det var voldsomt viktig kring markeringa, men ikkje etterpå. Skal dei fyrst ha steinen der, så må det haldast vedlike.

Sauene til Holsæter beitar på område, slik at graset ikkje veks vilt, men kring steinen, som er godt gøymd mellom busker, har ugras okkupert mykje av plassen.

Historisk minne

– Slaget ved Fimreite er eit historisk minne av dimensjonar, seier historikar, Johs B. Thue.

Thue trekkjer fram arrangementa kring slaget ved Stiklestad, og korleis dei der har klart å laga næring ut av historia. Han er ikkje nøgd med korleis tilhøva er ved bautasteinen som markerer slaget ved Fimreite.

– 1184 er eit voldsomt skiljeår i norsk historie. Jarle Aarvoll sit med ein gullklump i handa som han ikkje tek vare på, seier Thue.

Artikkeltags