...
KAN SPARA: Klimakoordinator i Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Elisabeth Veivåg Helseth, mener dei fleste norske verksemder har eit stort potensiale til sparoing, både når det gjeld pengar og miljø. Foto: Arkiv

Støttar miljøvenlege bedrifter

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser igjen ut tilskot til miljøsertifisering av små og mellomstore bedrifter. Målet er å stimulera fleire til å verte miljøsertifiserte. Denne gongen er det 150 000 kroner som skal delast ut. Fristen for å søkje om tilskot er 20. oktober.

Sogn Avis E-post
Publisert 12.09.2012 kl 13:39 Oppdatert 12.09.2012 kl 13:40

Tips ein venn på e-post:Verksemder som ønskjer å verte miljøsertifiserte, kan søkje om refusjon av inntil 50 prosent av sertifiseringskostnadene. Noko som svarar til eit maksimalt beløp på 20 000 kroner.

Totalt har 27 bedrifter i fylket fått midlar til sertifisering sidan oppretting av ordninga i november 2010. PGP AS, Gloppen Hotell, Henden Elektro AS og Innvik Fjordhotel er blant bedriftene som har fullført miljøsertifiseringa.

Mykje å spara

Verksemder som miljøsertifiserer seg må garantera at dei tek miljøansvar- og forbetring på alvor. Det kan veljast ulike sertifiseringsordningar alt etter kva type verksemd ein er, og kva ambisjonar ein har.

– Dei aller fleste norske verksemder har eit stort ikkje-utnytta potensial for sparing innanfor område som energi, papirbruk, avfallssortering, transportbruk og liknande. Ved å miljøsertifisere verksemda kan dei spare både miljøet og pengar, seier Elisabeth Veivåg Helseth, som er klimakoordinator i Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.

Halvparten av kommunane i Sogn og Fjordane er i dag medlem i Miljøfyrtårn-ordninga. Fleire andre vurderer eit slikt medlemskap.

Satsar på miljøfyrtårn

Fylkeskommunen bruker Miljøfyrtårn-ordninga aktivt. Fylkeshuset i Leikanger vart miljøfyrtårnsertifisert i desember 2009, og det er lagt opp til miljøfyrtårnsertifisering i resten av dei fylkeskommunale verksemdene også.

Eid vidaregåande skule er miljøfyrtårn. Hafstad vidaregåande skule og Sogn Jord- og Hagebrukskule starta arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering hausten 2011. Våren 2012 var det oppstart for miljøfyrtårnsertifisering ved Sogndal, Øyrane, Stryn, og Dale vidaregåande skule.

På framsida no


...

Kalde dagar på skulen

Skadar ved varmeanlegget på skulen gjer at borna på Nesse oppvekstsenter må ha undervising i gymsalen.

...

Desse kan bli Årets sogning

Me har henta fram ti namn som skal vera med og kjempa om tittelen Årets sogning, og det er du som lesar som avgjer kven som får Sogn Avis sin heiderspris 2014.

MÅLTE KREFTER: Hans Mundheim Oma og Terje Fuglum Lindstrøm delte førsteplassen i tevlinga om å verte «Årets lærling» 2014. (Foto: EBA Vestenfjelske).

Delte tittelen Årets lærling

Terje Uglum Lindstrøm frå Sogndalsdalen i Sogndal Hans Mundheim Oma (19) frå Omastrand i Kvam er begge kåra til «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet.

...

Tok farvel med Veronica

– Fint og verdig, men veldig trist.