...
FOR SMÅ VALD: Mange vald er for små til å driva god forvaltning av hjortestammen, meiner Norsk hjortesenter. Foto: illustrasjon

Mykje hjort gir hovudbry

– Hjorteforvaltninga er ikkje i stand til å takla framtidige utfordringar, meiner viltforvaltar Joar Helgheim.

Sogn Avis E-post
Publisert 17.08.2012 kl 15:10 Oppdatert 17.08.2012 kl 15:35

Tips ein venn på e-post:Viltforvaltaren i fylket mener bestandsplanlegginga må utbetrast kraftig og at kunnskapen som forskarane har tileigna seg om hjorten må setjast i system.

– Kunnskapen me har fått gjennom mellom anna merkeprosjekt av hjort på Vestlandet viser at dei fleste av dagens vald er for små til å driva målstyrt forvaltning av hjortebestanden, seier han i ei pressemelding.

Eige hjorteseminar

29.– 30. august han til seminaret Hjort 2012 i Florø, ei årleg samling der oppdatert kunnskap om hjort blir presentert.

Ei stor utfordring er stabilisering av talet hjortar.

Hjortebestanden i Noreg har frå 1970-tallet og fram til i dag hatt kontinuerleg vekst. No vil mange kommunar stabilisera bestanden for å hindra ytterlegare auke i tal hjort.

Nøye plan

– Å stabilisera bestanden på eit berekraftig nivå er mykje meir krevjande enn å lata den auks, slik situasjonen har vore så langt i vår moderne forvaltningshistorie. For eksempel vil val av avskytningsstrategi, altså kjønn og alder på dyra som blir felte, ha mer å seia enn før. Det stiller krav både til lokal forvaltning og utdøving av jakta hjå jegeren, seier Helgheim.

– Me har ei svært kort historie med mykje hjort i Noreg og har framleis mykje å læra, sier Johan Trygve Solheim, daglig leiar ved Norsk Hjortesenter.

Seminaret inviterer i år grunneigarar til workshop for å laga bestandsplan for den lokale hjortestammen i tråd med nye krav fra Direktoratet for naturforvaltning.

På framsida no


...

Tok kommandoen etter pausen

Bjørnar og Jotun veksla på å ta leiinga i 1. omgang og laga gjekk til pause på stillinga 12–13 til gjestene.

...

Køyrde av vegen

Politiet fekk melding om at ein bil hadde køyrd av vegen ved Høyheimsvik i Luster.

...

Thriller i Årdal

Det vart dramatikk til siste sekund i lagnadskampen mellom Årdal FK og Tornado Måløy.

Dramatiske sluttsekund

Sjå film frå dei siste sekunda før Årdal FK kunne sleppa jubelen laus.