...
FOR SMÅ VALD: Mange vald er for små til å driva god forvaltning av hjortestammen, meiner Norsk hjortesenter. Foto: illustrasjon

Mykje hjort gir hovudbry

– Hjorteforvaltninga er ikkje i stand til å takla framtidige utfordringar, meiner viltforvaltar Joar Helgheim.

Sogn Avis E-post
Publisert 17.08.2012 kl 15:10 Oppdatert 17.08.2012 kl 15:35

Tips ein venn på e-post:Viltforvaltaren i fylket mener bestandsplanlegginga må utbetrast kraftig og at kunnskapen som forskarane har tileigna seg om hjorten må setjast i system.

– Kunnskapen me har fått gjennom mellom anna merkeprosjekt av hjort på Vestlandet viser at dei fleste av dagens vald er for små til å driva målstyrt forvaltning av hjortebestanden, seier han i ei pressemelding.

Eige hjorteseminar

29.– 30. august han til seminaret Hjort 2012 i Florø, ei årleg samling der oppdatert kunnskap om hjort blir presentert.

Ei stor utfordring er stabilisering av talet hjortar.

Hjortebestanden i Noreg har frå 1970-tallet og fram til i dag hatt kontinuerleg vekst. No vil mange kommunar stabilisera bestanden for å hindra ytterlegare auke i tal hjort.

Nøye plan

– Å stabilisera bestanden på eit berekraftig nivå er mykje meir krevjande enn å lata den auks, slik situasjonen har vore så langt i vår moderne forvaltningshistorie. For eksempel vil val av avskytningsstrategi, altså kjønn og alder på dyra som blir felte, ha mer å seia enn før. Det stiller krav både til lokal forvaltning og utdøving av jakta hjå jegeren, seier Helgheim.

– Me har ei svært kort historie med mykje hjort i Noreg og har framleis mykje å læra, sier Johan Trygve Solheim, daglig leiar ved Norsk Hjortesenter.

Seminaret inviterer i år grunneigarar til workshop for å laga bestandsplan for den lokale hjortestammen i tråd med nye krav fra Direktoratet for naturforvaltning.

På framsida no


...

Møter ni klubbar frå Møre

Årdal FK og Sogndal sine nest beste må bu seg på ein ny sesong med lange bussturar.

...

Stemningsfull marknad

Lærdølene kan vera stolte over julemarknaden sin.