...
FOR SMÅ VALD: Mange vald er for små til å driva god forvaltning av hjortestammen, meiner Norsk hjortesenter. Foto: illustrasjon

Mykje hjort gir hovudbry

– Hjorteforvaltninga er ikkje i stand til å takla framtidige utfordringar, meiner viltforvaltar Joar Helgheim.

Sogn Avis E-post
Publisert 17.08.2012 kl 15:10 Oppdatert 17.08.2012 kl 15:35

Tips ein venn på e-post:Viltforvaltaren i fylket mener bestandsplanlegginga må utbetrast kraftig og at kunnskapen som forskarane har tileigna seg om hjorten må setjast i system.

– Kunnskapen me har fått gjennom mellom anna merkeprosjekt av hjort på Vestlandet viser at dei fleste av dagens vald er for små til å driva målstyrt forvaltning av hjortebestanden, seier han i ei pressemelding.

Eige hjorteseminar

29.– 30. august han til seminaret Hjort 2012 i Florø, ei årleg samling der oppdatert kunnskap om hjort blir presentert.

Ei stor utfordring er stabilisering av talet hjortar.

Hjortebestanden i Noreg har frå 1970-tallet og fram til i dag hatt kontinuerleg vekst. No vil mange kommunar stabilisera bestanden for å hindra ytterlegare auke i tal hjort.

Nøye plan

– Å stabilisera bestanden på eit berekraftig nivå er mykje meir krevjande enn å lata den auks, slik situasjonen har vore så langt i vår moderne forvaltningshistorie. For eksempel vil val av avskytningsstrategi, altså kjønn og alder på dyra som blir felte, ha mer å seia enn før. Det stiller krav både til lokal forvaltning og utdøving av jakta hjå jegeren, seier Helgheim.

– Me har ei svært kort historie med mykje hjort i Noreg og har framleis mykje å læra, sier Johan Trygve Solheim, daglig leiar ved Norsk Hjortesenter.

Seminaret inviterer i år grunneigarar til workshop for å laga bestandsplan for den lokale hjortestammen i tråd med nye krav fra Direktoratet for naturforvaltning.

På framsida no


...

– Eg er i knallform

Øyvind Heiberg Sundby har vore raskast i fleire av motbakkeløpa i fylket denne sommaren. Målet framover er fleire NM-gull.

...

Trippeldrap i retten over nyttår

– Det er ei stor tilleggsbelastning for dei pårørande, seier bistandsadvokat Maria Kirkeeide Ravnå.

...

Opna nye bruer på historiske vegar

Over hundre menneske hadde møtt opp for å ta dei fyrste stega langs den nyrestaurerte turvegen frå Honingane opp til Maristova.

com.sun.jersey.api.container.MappableContainerException: freemarker.core.InvalidReferenceException: The following has evaluated to null or missing: ==> data.properties['visiolink_epages_publication_name'] [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 62] Tip: If the failing expression is known to be legally null/missing, either specify a default value with myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthessis: (myOptionVar.foo)!myDefault, (myOptionVar.foo)?? The failing instruction: ==> ${data.properties["visiolink_epages_p... [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 60]