...
LITE KONKRET: Politiet hadde lite handfast å gå etter i etterforskinga av ranet av ein eldre mann. Foto: Arkiv

Kan løysa brutal ranssak

Etterforskarar sit truleg på DNA frå gjerningsmannen.

Sogn Avis E-post
Publisert 10.08.2012 kl 13:40 Oppdatert 10.08.2012 kl 14:09

Tips ein venn på e-post:I slutten av mai i år blei ein eldre mann brutalt rana i eigen bustad i Balestrand.

Førstebetjent Geir Færøvik stadfestar no overfor bt.no at dei er sikra eit DNA-profil i saka.

Tok fleire prøvar

Det er førebels ukjent kven sitt DNA dette er, men Førevik meiner det kan stamma frå gjerningsmannen.

Det er teke referansperøvar av ein del andre personar som har vore i huset til mannen, mellom anna heimesjuketenesta.

– På den måten har me kvart i alle fall klart å utelukka at DNA-et stammer frå ein del personar som har hatt lovleg tilgjenge til bustaden seier Færøvik til Bergens Tidende.

Ventar på match

Dersom det viser seg at DNA-profilen "matchar" profilar frå kjende forbrytarar, vil politiet snart ha gjennombrot i saka

Heimesjukepleien varsla

Det var heimesjukepleien som melde om mistanke om at mannen i 70 åra hadde hatt uvedkommande på besøk. Det vart gjort utrykking og åstadsundersøking ganske kjapt, og knust dørparti gav umiddelbar mistanke om at nokon hadde teke seg inn i huset.

Ifølgje vitne skal tre personar ha teke seg opp i andre etasje i bustadhuset, der dei skal ha truga til seg over tusen kroner frå den einslege eldre mannen.

Les også: – Ei ekkel oppleving

Les også: Etterforskar brutalt ran

På framsida no


...

Ivrige kunstnarar fekk ny inspirasjon

Omringa av målande scenario på gamle Øyri, fann kunstnarane ny inspirasjon, kvar på sitt vis.

...

– Fred og fridom i Palestina no

Laurdag skal lærdølene ha ei markering for å visa sin støtte til venene i venskapsbyen Jeriko.

...

Beheld ullundertøyet på i varmen

På alders- og sjukeheimen i Lærdal passar personalet på at bebuarane har rikeleg tilgang på drikke i varmen. Nokre bebuarar insisterer likevel på å bruka ullklede.

...

Difor gjorde Brochmann u-sving

På tre veker har Tonny Brochmann gått frå å ville vekk frå Sogndal til å skriva ny kontrakt med klubben.