...
FAST BESTEMT: Bjørn Sandvik Sølsnes i Leikanger Mållag vil behalda den gamle ordlista ei stund til. Foto: Elin Stensvand

Protesterer mot bokmålnynorsk

– Det er vemodig. Eg tykkjer det er skremmande at eit slik vedtak kunne gå gjennom, seier Bjørn Sandvik Sølsnes.

Elin Espe Stensvand E-post
Publisert 04.08.2012 kl 08:00 Oppdatert 04.08.2012 kl 10:32

Tips ein venn på e-post:Han er med i styret i Leikanger Mållag og vart i vinter send til Oslo for å stemma nei til det nye nynorskforslaget. Men til inga nytte. 1. august vart dei nye reglane innførde.

Kritikkverdig

Torsdag skreiv Sogn Avis at Jan Olav Fretland, målmann og førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, meinte at den nye nynorsknorma ville utgjera lite forskjell for dei fleste sogningar.

Sølsnes meiner at Fretland si framstilling av den nye rettskrivinga er lite nyansert.

Tydeleg norm

– Det er rart at i-målet vert framheva som den viktigaste endringa. Det er mykje anna med den nye norma som er like kritikkverdig, seier Bjørn Sølsnes.

Sølsnes reagerar på det han meiner er eit stadig meir bokmålsprega nynorsk. Her syner han til at det til dømes vert lov å skriva svømme og bølge i tillegg til dei gamle formene symja og bølgje.

– Det er tydeleg kva veg det ber. Vert dei to skriftspråka våre for like, misser nynorsken prestisjen som sjølvstengig språk, meiner målmannen.

Han syner til mandatet til kulturdepartementet, der det mellom anna heiter at den nye nynorsknorma skulle verta «ei tydeleg, enkel og stram norm for nynorsk, utan sideformer».

Pugga enkeltformer

– Etter endringa har me no fleire hovudformer, noko som kan verka forvirrande. Dessutan er det no til dømes lov å skriva sommar og sumar, men ikkje både somme og sume. Sume går ut, seier Sølsnes.

– Er det forenkling når ein må pugga enkeltformer framfor å læra seg konkrete reglar?

I den nye rettskrivinga har valfridomen i frekvente ord auka.

– «Me ynskjer dykk velkomne» kan til dømes no skrivast på 16 ulike måtar, mot fire tidlegare, påpeikar han, og legg til at Språkrådet har gjeve for lite informasjon om kva dei nye endringane dreier seg om.

De og dokker

Som eit alternativ til dei personlege pronomena de og dykk, kan ein i nynorsk no òg nytta dokker, både i subjekts- og objektsform.

Sølsnes tykkjer det er merkeleg at ein har valdt å koma eitt enkelt dialektområde i møte på denne måten.

– Dersom det skal vera lov å skriva dokker, burde ein vel få lov til å skriva dikka, deke, deko, dokk og dere òg?

Les meir i papirutgåva eller e-avisa laurdag.

På framsida no


...

Ørjan gir seg på topp

Årdølen Ørjan Øvstetun (28) avslutta karrieren som amerikansk fotballspelar med NM-gull og takka samstundes nei til landslagsspel.

...

Sognekraft kjøper bygg til nær 10 millionar

Sognekraft rustar seg til auka aktivitet dei næraste åra med kjøp av industribygg i Vik.

...

Glad for friskmelding

– Det har vore ei ubehageleg sak, så me er sjølvsagt letta over Mattilsynet sin konklusjon, seier Sarepta-eigar Ingolf Meisterplass.

...

Sogndal opnar for Furebotn-comeback

Henrik Furebotn (28) kan returnera til Sogndal etter årets sesong.

com.sun.jersey.api.container.MappableContainerException: freemarker.core.InvalidReferenceException: The following has evaluated to null or missing: ==> data.properties['visiolink_epages_publication_name'] [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 62] Tip: If the failing expression is known to be legally null/missing, either specify a default value with myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthessis: (myOptionVar.foo)!myDefault, (myOptionVar.foo)?? The failing instruction: ==> ${data.properties["visiolink_epages_p... [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 60]