...
HOTELLTRADISJONEN: Familien Orheim er ikkje lenger på eigarsida i Hotell Mundal etter at Hilde Orheim Mauritzen valde å selja seg ut nyss.

Slutt for langt eigarskap

– Det er vemodig, seier Hilde Mauritzen, som no er ute på eigarsida i Hotell Mundal i Fjærland.

Terje Eggum E-post
Publisert 18.07.2012 kl 10:49 Oppdatert 18.07.2012 kl 10:52

Tips ein venn på e-post:


...
FLYTTER TIL BERGEN: Hilde Orheim Mauritzen, som har fortid i kultursjefstillinga i Balestrand, er nyss utdanna sjukepleiar og på veg til framtidig jobb i Bergen. Foto: Arkiv

Det historiske hotellet er heretter eigd heilt ut av Rolf Wikborg og Mountainfjord A/S. Hilde Mauritzen har sete på halve eigarskapet inntil nyss. Ho blei med på eigarsida då familien selde seg ut av hotellet for fire år sidan.

– No er eg ute både på drifts- og eigarsida, seier ho, og presiserer at ho også er ute av styret for Hotell Mundal.

Disponibel

NRK Sogn og Fjordane melde i går at den gamle eigarfamilien har teke steget heilt ut. Hilde Mauritzen opplyser til Sogn Avis at om ho ikkje lenger er på eigarsida, er ho likevel disponibel for hotelleigaren.

– Eg ynskjer Rolf Wikborg lukke til, seier ho, og held fram: – Eg stiller med alt familien kan medverka på når det gjeld gamal innsikt og kunnskap om hotelltradisjonen her i Fjærland.

Ankerfeste

– Kva blir forholdet ditt til Fjærland heretter?

– Familien er framleis solid forankra i Fjærland, me har huset vårt der inne og vil jamt vera der, seier Hilde Mauritzen, som sjølv er på veg til Bergen, via Førde. Før jul var ho ferdig sjukepleiar, sidan har ho jobba ved Førde sentralsjukehus. No er ho klar til å etablera seg i Bergen.

Passivt

Ho seier til Sogn Avis at ho har hatt bruk for tida etter mora, Marit Orheim Mauritzen, sin bortgang til å ta ei avgjerd. Hilde Mauritzen forstod at det var ei utfordring å sitja passivt med halve eigarskapen i det profilerte hotellet. Etter kvart innsåg ho at det ikkje var ei god varig, løysing.

– Eg brukte god tid på å tenkja meg om, seier ho, og er glad for at dette har vart utfallet.

Stolte

– Familien min og eg er svært stolte over å ha forvalta denne hotellarven i så mange år, seier ho, og vonar at den nye eigaren vil finna like mykje glede i å halda den gode hotellkulturen i Mundal levande.

På framsida no


...

– Eg er i knallform

Øyvind Heiberg Sundby har vore raskast i fleire av motbakkeløpa i fylket denne sommaren. Målet framover er fleire NM-gull.

...

Trippeldrap i retten over nyttår

– Det er ei stor tilleggsbelastning for dei pårørande, seier bistandsadvokat Maria Kirkeeide Ravnå.

...

Opna nye bruer på historiske vegar

Over hundre menneske hadde møtt opp for å ta dei fyrste stega langs den nyrestaurerte turvegen frå Honingane opp til Maristova.

com.sun.jersey.api.container.MappableContainerException: freemarker.core.InvalidReferenceException: The following has evaluated to null or missing: ==> data.properties['visiolink_epages_publication_name'] [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 62] Tip: If the failing expression is known to be legally null/missing, either specify a default value with myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthessis: (myOptionVar.foo)!myDefault, (myOptionVar.foo)?? The failing instruction: ==> ${data.properties["visiolink_epages_p... [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 60]