...
?Kunne ha gått: Dooria hadde alle føresetnader for å lykkast, meiner Kjell Alpers i konsulentselskapet Protec Innovation. Biletet er frå opninga av fabrikken der konserndirektør Knut Arild Løvdal Stauri på symbolsk vis føretek den offisielle opninga.

Rapport refsa tidleg drifta av Dooria

– Det som skjedde med Dooria, er direkte tragisk. Dei hadde alle føresetnader for å lykkast, men gløymde den menneskelege dimensjonen i dette.

Jan Egil Fimreite E-post
Publisert 14.07.2012 kl 07:00 Oppdatert 14.07.2012 kl 07:36

Tips ein venn på e-post:Det seier konsulent Kjell Alpers i Valcon AS. Alpers dreiv tidlegare selskapet Protec Innovation as som i 2008 utarbeidde ein rapport til styret i Dooria etter ein gjennomgang av fabrikken i Årdal. I den rapporten, som er skriven berre eit drygt halvår etter at fabrikken opna dørene, kjem Alpers med krass kritikk av måten Dooria vart driven på.

Menneske

– Eg var sopass krass i kritikken av den enkle grunn at det verka som om selskapet fullstendig hadde gløymt at det var menneske som skulle styra dette. Det var lagt mykje pengar og ressursar i denne etableringa. Men det var ikkje mykje hjelp i når det berre vart henta menneske frå smelteverket til Hydro som ikkje hadde føresetnader til å driva denne type produksjon i det heile teke. Opplæringsbehovet var sterkt undervurdert. Det var heilt naudsynt å få inn folk som hadde kompetanse for denne type produksjon i utgangspunktet.

Endra føresetnader

I rapporten går det likevel klart fram at føresetnadene som fabrikken vart bygd etter, ikkje kunne leggjast til grunn då ordremassen vart meir samansett enn det som var føresett.

I tillegg kom finanskrisa, noko som ikkje gjorde drifta lettare. Mikkel Sandvik, styreleiar då Dooria Årdal gjekk inn i 2011 og i dag administrerande direktør i Dooria AS, seier han ikkje kan seia noko om kva føresetnader som låg til grunn til Dooria vart etablert.

– Dei kjenner ikkje eg i detalj, då eg ikkje var ned i den prosessen. Det eg kan seia at då eg kom inn hausten 2010, gjekk fabrikken på ein tredjedel av kapasiteten den var bygd for. Det var ikkje lønsamt å driva med så låg produksjon. Me jobba i eitt år for å få ned kostnadene og auka volumet og brukte ein del pengar for å få til dette. Me var budde på å ha drift i heile 2011 med den innskotne kapitalen, men kapitalen var brukt opp alt etter første halvår.

Liv laga

Alpers meiner fabrikken i utgangspunktet var liv laga?

– Eg er heilt overtydd om at dersom dei hadde fått inn kompetente folk og driftige folk til å styra det heile, så var det ikkje andre dørfabrikkar som hadde betre føresetnader til å lykkast enn denne. Den interne logistikken var god med topp moderne utstyr og gode råvarer. Likevel fekk dei problem med kvalitet og reklamasjonar. Du kan ikkje levere dårleg kvalitet i ein marknad som Noreg og Norden, då har du ikkje livets rett.

Les meir om saka i papirutgåva eller på e-avisa.

På framsida no


...

Kritisk til utgreiing

Rådmann Frank Westad i Årdal vil ikkje vera med på ei felles utgreiing blant regionrådskommunane om kommunereforma. Han meiner det er bortkasta pengar.

...

Her kjem eit nytt motbakkeløp

Neste haust vil eit heilt nytt løp vera klart for dei som likar å løysa sveitten i motbakkar. Målsnora vert plassert på Raudmelen i Balestrand.

...

Slutt på laurdagspost

Regjeringa la onsdag eit forslag til ny postlov og postføreskrift ut på høyring.

...

Må låna 23 millionar meir til helsesenter

No må Sogndal ta opp meir lån for å realisera det nye helsesenteret.