...
TRAFIKKSIKKER STUBBE: Dette er gangvegen mellom Vange bru og Seljestokkane, opparbeidinga skulle ikkje kosta Vik kommune noko som helst. Foto: Gunnar Kleven

Gratis veg vart dyr

Vik kommunen skulle få gangvegen gratis, no har prislappen bykst til 400.000 kroner.

Gunnar Kleven E-post
Publisert 04.07.2012 kl 11:00 Oppdatert 04.07.2012 kl 11:00

Tips ein venn på e-post:Aurstad AS og Statkraft skrytte på seg sponsinga av den nye gangvegen ved Vange bru, med alle formalitetar og grunnkjøp i boks, sit Vik kommune igjen med ei rekning på 400.000 kroner.

«Her byggjer Statkraft/Aur­stad gangveg gratis for Vik kommune», stod det på skiltet mellom Vange bru og Seljestokkane.

Grunnerverv og asfalt

Innsatsen var meint som ei generøs gåve i samband med rehabiliteringa av kraftverksdammen i Refsdal som vart på to sommarsesongar.

Tungtransporten av diger plastringsstein mellom Vangsnes og damanlegget, i alt 5.000–6.000 lastebillass, sette fotgjengarar, syklistar og skuleelevar til og frå Seljestokkane på tøff prøve.

Dette var bakgrunnen for bygginga av den 150 meter lange gangvegen langs fylkesvegen.

– Sjølv om gangvegen eigentleg er Staten vegvesen og fylkeskommunen sitt ansvar, har Vik kommune måtta ta kostnaden både med grunnerverv og asfaltering. Alternativet hadde vore at gangvegen vart fjerna på Statkraft og Aurstad sin kostnad, seier rådmann Oddbjørn Ese.

Har ikkje råd

Grepet med å fjerna vegen hadde hamna i kategorien molbo-åtferd, alternativet vart i staden opprusting til permanent gangveg.

– Det vart likevel Vik kommune som til slutt måtte ta ansvar. Økonomisk har Vik kommune ikkje råd til å ta på seg andre sine kostnader, seier Ese.

Rådmannen i Vik meiner gangvegen er eit nytt døme på at raske, lure løysingar ikkje alltid gjev det forventa resultatet.

– Men eg er sjølvsagt glad for at brukarane, ikkje minst skuleelevane, har fått ein trafikksikker veg, seier Oddbjørn Ese.

På framsida no


...

Ho tek over styringa

Vivian Kvam er tilsett som leiar ved det lokalmedisinske senteret i Sogn.

...

– Eg er i knallform

Øyvind Heiberg Sundby har vore raskast i fleire av motbakkeløpa i fylket denne sommaren. Målet framover er fleire NM-gull.

...

Trippeldrap i retten over nyttår

– Det er ei stor tilleggsbelastning for dei pårørande, seier bistandsadvokat Maria Kirkeeide Ravnå.

...

Opna nye bruer på historiske vegar

Over hundre menneske hadde møtt opp for å ta dei fyrste stega langs den nyrestaurerte turvegen frå Honingane opp til Maristova.

com.sun.jersey.api.container.MappableContainerException: freemarker.core.InvalidReferenceException: The following has evaluated to null or missing: ==> data.properties['visiolink_epages_publication_name'] [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 62] Tip: If the failing expression is known to be legally null/missing, either specify a default value with myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthessis: (myOptionVar.foo)!myDefault, (myOptionVar.foo)?? The failing instruction: ==> ${data.properties["visiolink_epages_p... [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 60]