...
TRIST SYN: Grunneigar Jens Hauge synest det er eit trist syn at om lag heile beitemarka er fulla v døde einetre. Foto: Camilla Skjær Brugrand

– Skuldast saltskader

Ekstremvêr kan ta knekken på furuskogen.

Sogn Avis E-post
Publisert 03.07.2012 kl 14:59 Oppdatert 03.07.2012 kl 15:09

Tips ein venn på e-post:Klimaekspert Leif Hauge uttala til Sogn Avis i juni, at ham meinte kulde og uttørking var årsaka til den brune skogen i Lærdal. No kan det visa seg at orkanen Dagmar må ta skulda for at skogen døyr,

Saltskader

Forskarar fryktar no at skogen på Vestlandet ikkje taklar ei tid med fleire orkanar og ekstremvêr.

– Etter det eg har høyrt er det sannsynlegvis at dette skuldast saltskader etter den store stormen i vinter, kjend som Dagmar, seier skogforskar ved Norsk institutt for skog og landskap, Oddvar Skre, til TV2 sine heimesider.

Kan stryka med

Ein ser no på langtidsverknadene av herjingane som råka Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i romjula i fjor. Saltet har truleg skadd nåler og skot,

– Êin enkelt storm eit år er ikkje verre enn at treet kan komma seg att etter skaden, men dersom dette kjem attende kvart einaste år, kan det føra til at skogen stryk med, seier Skre til TV2.

På framsida no


...

70 hus i faresona

Kring 35 bustadhus og like mange fritidsbustader ligg innanfor det som vert rekna som rasfarleg område. No vil kommunen få vurdert rasfaren meir eksakt og avklara eventuelt kva tiltak som kan setjast i verk.

...

Sjekka over 70

Trafikkontroll i Årdal i ettermiddag.

...

Sådde tvil om bremsespor

Forsvaret til den tiltalte bussjåføren brukte i retten i dag store deler av tida til å så tvil om Statens vegvesen sin rapport om funn av bremsespor etter ulukka.