...
Styreleiar i Helse Vest, Oddvard Nilsen. Foto: Arkiv

Meir til Helse Førde

Ein ny inntektsmodell for helseføretaka på Vestlander er klar.

Publisert 22.06.2012 kl 15:34 Oppdatert 22.06.2012 kl 15:34

Tips ein venn på e-post:Frå neste år ligg ein ny modell til grunn for finansieringa av helseføretaka på Vestlandet. Alle føretaka støttar opp om modellen som blei vedteken av Helse Vest-styret i dag.

– Eg er glad for at alle i prosjektet stiller seg bak arbeidet. Dette er ei revidering av den solide modellen som ligg til grunn frå 2009 og tidlegare. Det er viktig at vi fangar opp endringar i føresetnadene slik at den økonomiske fordelinga blir så rettferdig som mogleg. Det gjeld blant anna endringar i pasientflyt og demografi, seier styreleiar Oddvard Nilsen i Helse Vest i ei pressemelding.

Eksperthjelp

Helse Vest har fått hjelp av Noregs fremste ekspertar på helseøkonomi i arbeidet med ny inntektsmodell. Rapporten frå prosjektgruppa har vore på høyring i føretaka – som alle stiller seg bak den.

– Inntektsmodellen er eit kompromiss mellom føretaka der alle må gi litt. Dei som får ein nedgang i inntektsramma si med ny modell får difor ein periode på to år til omstilling. Det gjeld Helse Bergen i dette tilfellet, seier Oddvard Nilsen.

Eit strukturtilskot vert i tilleg gjeve til to av helseføretaka. Helse Førde har spesielle utfordringar som ikkje blir fanga i analysane. og mottek derfor eit tilskot som gjer det mogleg for føretaket å levere eit positivt resultat på sikt.

Dei beløpsmessige endringane/ effektane med ny inntektsmodell blir slik:

- Helse Førde: 40 mill

- Helse Bergen: - 68,1 mill

- Helse Stavanger: 67,6 mill

- Helse Fonna: 20 mill

På framsida no


...

Oppmodar folk om å gje bod

Den lokale kunstauksjonen til inntekt for kreftsjuke Janne går ut på søndag.

...

Opnar vegen

Stengt sidan torsdag.

Stine overraska med julesong på toget

Stine Beate Bøthun Breilid har ein av hovudrollane i det digitale julekortet frå Flytoget.