...
Styreleiar i Helse Vest, Oddvard Nilsen. Foto: Arkiv

Meir til Helse Førde

Ein ny inntektsmodell for helseføretaka på Vestlander er klar.

Publisert 22.06.2012 kl 15:34 Oppdatert 22.06.2012 kl 15:34

Tips ein venn på e-post:Frå neste år ligg ein ny modell til grunn for finansieringa av helseføretaka på Vestlandet. Alle føretaka støttar opp om modellen som blei vedteken av Helse Vest-styret i dag.

– Eg er glad for at alle i prosjektet stiller seg bak arbeidet. Dette er ei revidering av den solide modellen som ligg til grunn frå 2009 og tidlegare. Det er viktig at vi fangar opp endringar i føresetnadene slik at den økonomiske fordelinga blir så rettferdig som mogleg. Det gjeld blant anna endringar i pasientflyt og demografi, seier styreleiar Oddvard Nilsen i Helse Vest i ei pressemelding.

Eksperthjelp

Helse Vest har fått hjelp av Noregs fremste ekspertar på helseøkonomi i arbeidet med ny inntektsmodell. Rapporten frå prosjektgruppa har vore på høyring i føretaka – som alle stiller seg bak den.

– Inntektsmodellen er eit kompromiss mellom føretaka der alle må gi litt. Dei som får ein nedgang i inntektsramma si med ny modell får difor ein periode på to år til omstilling. Det gjeld Helse Bergen i dette tilfellet, seier Oddvard Nilsen.

Eit strukturtilskot vert i tilleg gjeve til to av helseføretaka. Helse Førde har spesielle utfordringar som ikkje blir fanga i analysane. og mottek derfor eit tilskot som gjer det mogleg for føretaket å levere eit positivt resultat på sikt.

Dei beløpsmessige endringane/ effektane med ny inntektsmodell blir slik:

- Helse Førde: 40 mill

- Helse Bergen: - 68,1 mill

- Helse Stavanger: 67,6 mill

- Helse Fonna: 20 mill

På framsida no


...

Årdøl vart nordisk meister

Helene Johansen Vikøren (17) lada opp til VM i september med å vinna nordisk meisterskap i København fredag ettermiddag.

...

Landa kjempelaks

– Ny rekord i Lærdal og verdsrekord på einhandsstong.

...

Solid siger til Fjøra

Fjøra heng med i toppen, medan Kaupanger nærmar seg botn.

...

Luftig opning

Tradisjonen tru var det Dampskipkaien Open som sparka i gang ballet for Fjell- og fjordmorofestivalen.

com.sun.jersey.api.container.MappableContainerException: freemarker.core.InvalidReferenceException: The following has evaluated to null or missing: ==> data.properties['visiolink_epages_publication_name'] [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 62] Tip: If the failing expression is known to be legally null/missing, either specify a default value with myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthessis: (myOptionVar.foo)!myDefault, (myOptionVar.foo)?? The failing instruction: ==> ${data.properties["visiolink_epages_p... [in template "components/global/footer/all.ftl" at line 31, column 60]