Storflaumen i Sogn

...

Framleis kokepåbod


...

Framleis låg arbeidsløyse

Men færre ledige stillingar.

...

Politiet står utan spor

Går ut med namn og bilete av sakna kvinne.

...

Veit ikkje når elevane kan koma tilbake

Skulen er hardt råka og rektor veit ikkje når elevane kan koma attende.

Syklist påkøyrd

Politi og helsepersonell rykte ut.


...

13 husstandar har mista bustaden sin

– Ei svært alvorleg hending, seier ordføraren om flaumskadene.

...

Får flytta attende i dag

Nokre av innbyggjarane i Flåm kan få flytta attende. Men ikkje alle har bustad å koma tilbake til.


...

Knut mista tre mål jord

No vurderer han å flytta frå Flåm.

...

Ber om tips frå publikum

Den sakna kvinna i 20-åra er framleis ikkje funnen.

...

Ny video frå Eva

Eva & The Heartmaker har for første gong forlate heimestudioet i Oslo.