...

Stor medietevling med premiar

Vil la ungdom prøva seg som journalistar

...

Overvakar pelsdyra

Detektor og overvakingskamera er installert for å avsløra ubodne gjester.