...

Har inga tid å mista

For kreftsjuke Janne er tida som er att dyrebar. For helsevesenet er ho berre dyr.

...

I dag er dei væpna

Uniformert politi vil frå tysdag bera våpen.