...

Ønskjer fleire med

– Me har godt med plass, seier Markus Voll.


...

Stor innsats for sommarpuss

Soknerådet satsar på at vårpussen blir ny tradisjon.

...

Kommunal armod gir kreative løysingar

Gildekassen kan vera ein illustrasjon på at innsparingane i kommunen er knallharde.

...

Vegopning etter planen

Gaular-fjellet og Sognefjellet opnar til 1. mai.

...

70 hus i faresona

Kring 35 bustadhus og like mange fritidsbustader ligg innanfor det som vert rekna som rasfarleg område. No vil kommunen få vurdert rasfaren meir eksakt og avklara eventuelt kva tiltak som kan setjast i verk.

...

Sjekka over 70

Trafikkontroll i Årdal i ettermiddag.

...

Sådde tvil om bremsespor

Forsvaret til den tiltalte bussjåføren brukte i retten i dag store deler av tida til å så tvil om Statens vegvesen sin rapport om funn av bremsespor etter ulukka.


...

Gratiskonsert med Eldøen i hotellhagen

Balejazz utvidar den populære hagekonserten under jubileumsutgåva av festivalen.

...

Rapporten snart klar

Politiet er i ferd med å avslutta etterforskinga etter storbrannen i januar.

...

Fare for skogbrann

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel.

Sjekka 53

Trafikkontroll i Øvre Årdal


...

Stengjer veg

I samband med rettssaka etter dødsulukka i Fardal blir fylkesvegen stengd for synfaring.

...

Få påsketuristar fann vegen hit

Gjestene svikta turisthyttene trass i godt vêr.

...

Lærer kidsa koding

Nytt og utradisjonelt fritidstilbod.

...

Nominerte til pris

Journalist og forfattar Bjørn Asle Nord og fotograf Håvard Bjelland er nominerte til Den store journalistprisen 2014.

...

Sa seg ikkje skuldig

Den svenske sjåføren sa seg ikkje skuldig etter tiltalen då saka mot han opna i Sogn tingrett i dag.


...

No skal det ryddast

Aurland kommune bur seg på ei skikkeleg vårreingjering.

...

Satsar 10 millionar

Går mot straumen.